Utveckling av framtidens batterisystem med hjälp av atomistiska beräkningar
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Syftet med detta projekt är att genom modellering utveckla förståelsen för de grundläggande processer som styr nedbrytningsprocessen av elektrolyt i litium-luftbatterier. Detta är viktigt för att kunna öka elektrolytstabiliteten och därmed prestandan för litium-luftbatterier. Litium-luftbatterier har potential att på längre sikt radikalt förbättra energitätheten för energilagring i t.ex. elfordon

Deltagare

Johan Scheers (kontakt)

Forskarassistent vid Kondenserade materiens fysik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-04