Minskat svinn genom samverkan - en innovativ kedja från råvara till konsument
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syftet med projektet har varit att skapa ett konsortium som vill samverka, från råvara till konsument, för minskat svinn i livsmedelskedjan och hos konsument. Syftet har också varit att identifiera och bekräfta de behov och frågeställningar som ett B-projekt ska tillgodose och svara på. Målet med projektet har varit att, tillsammans i konsortiet, få en klarare bild över hela kedjan, planera genomförandet samt skapa samsyn kring samverkan över organisationsgränser. I projektet har både syfte och mål uppfyllts.

Deltagare

Mats Johansson (kontakt)

Professor vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-01-02