Energistyrning för hybridfordon/plug-in hybridfordon och optimering av räckviddsförlängare
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet syftar till att utveckla ny kunskap om en räckviddsförlängare (Range Extender) med avseende på förbrukning, emissioner och ljud, utveckla optimeringsstrategier för en godtycklig rutt samt att uppnå en förbrukningsvinst gentemot vanlig regelbaserad styrlogik. Projektet ska också utveckla den infrastruktur som är nödvändig för att kunna utföra optimeringsalgoritmer samt utvärdera de tillgängliga metoderna i verklig miljö.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Bo Egardt

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28