Inkapsling av motorrum för aktiv temperaturkontroll och lägre ljudemissioner
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Syftet med projektet är att studera effekten av att kapsla in motor och växellåda för att sänka ljudemissioner samtidigt som energieffektiviteten ska förbättras genom att temperaturfälten inne i och utanför inkapslingen kontrolleras. För att åstadkomma detta kommer nya beräkningsmetoder och virtuella modeller tas fram och verifieras.

Deltagare

Lennart Löfdahl (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Simone Sebben

Avdelningschef vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29