Nationell djupstudiedatabas för trafikolyckor
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syftet med en nationell insamling av djupstudiedata från trafikolyckor är att garantera en långsiktig insamling av aktuell data som möjliggör analys av trafikolycksdata, samt göra dessa data tillgängliga för forskare i Sverige. De data som samlas in under projektet kommer att bidra till ökad förståelse för orsaker till olyckor och de konsekvenser dessa medför. Insamlad data kommer även att vara en viktig grund för utveckling och validering av metoder och verktyg som används för utveckling och evaluering av nya säkerhetssystem. En annan verksamhet där insamlad data kommer att ha en avgörande betydelse är möjligheten att kunna mäta effekten av de säkerhetshöjande åtgärder som implementeras, både vad gäller fordon, trafikmiljö och lagstiftning. Djupstudiedata i detta projekt samlas in under en 2–års period enligt ett schema som representerar 24 tim/dygn 365 dagar/år. Insamlingsområde är Göteborg samt de 6 närliggande kommunerna. Utredningsteamet utgår från Safer på Lindholmen och arbetar enligt DaCoTA metoden.

Deltagare

Helen Fagerlind (kontakt)

Projektledare forskning vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Trafiksäkerhetsdata

Jan-Ove Åsbogård

Forskningsingenjör vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Trafiksäkerhetsdata

András Bálint

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Trafiksäkerhetsdata

Karin Brolin

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Personskadeprevention

Li Hagström

Forskningsingenjör vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Trafiksäkerhetsdata

Kristian Holmqvist

Forskningsingenjör vid Unknown organization

Jan Martinsson

Forskningsingenjör vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Trafiksäkerhetsdata

Hans Norin

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-15