Haverikonsekvensanalys av elfordonsbatterier
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Syftet med projektet är att studera haverikonsekvenserna utifrån kommersiella batterikemier genom upphettning av Li-jonceller med variabla SOC i atmosfär med luft/syre eller i inert miljö. En ökad förståelse för batterihaverier är viktigt för ökad säkerhet i elektrifierade fordon.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28