Haverikonsekvensanalys av elfordonsbatterier
Forskningsprojekt, 2013 – 2014

Syftet med projektet är att studera haverikonsekvenserna utifrån kommersiella batterikemier genom upphettning av Li-jonceller med variabla SOC i atmosfär med luft/syre eller i inert miljö. En ökad förståelse för batterihaverier är viktigt för ökad säkerhet i elektrifierade fordon.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 37711-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28