Konstruktion för återtillverkning genom effektiv användning av produktlivscykeldata (KEAP)
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Få produkter är idag utformade för återtillverkning. KEAP syftar till att utveckla metoder för hur tillverkande företag bör utforma sina produkter för återtillverkning. Projektet går ut på att effektivt använda data från produktens livscykel för att stödja konstruktörers framtagning av produkter som är bra ur ett återtillverkningsperspektiv, men även ur ett livscykelperspektiv. Informationen från produktlivscykeln är vital för konstruktörer för att kunna förbättra nästa generation av produkter. Målet med KEAP är att uppnå produkter som är utformade för återtillverkning.

Deltagare

Lars Almefelt (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Oskar Rexfelt

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Inrego

Täby, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Tetra Pak Technical Service

Lund, Sweden

Toyota Material Handling Sweden

Hisings Kärra, Sweden

UBD Cleantech

Höör, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-28