Identifiering av praktiska utmaningar med strategiska processintegrationsåtgärder
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Syftet med projektet är att kartlägga, konkretisera och belysa behovet av ny kunskap och nya metoder inom processintegrationsområdet med koppling till praktisk genomförbarhet, tillförlitlighet och flexibilitet av olika processintegrationsåtgärder och av nya systemlösningar i energiintensiv industri. Det finns ett behov av att undersöka hur driften av de inustriella energisystemen påverkas av nya tekniska lösningar, att processerna blir alltmer integrerade och att kraven på flexibilitet ökar.

Deltagare

Elin Svensson (kontakt)

Gästforskare vid Industriella energisystem och -tekniker

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-14