Sänkt luftmotstånd på fordon genom bättre design av hjul, fälg och optimering av kylluftflöden
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Projektet ska studera luftflödet kring hjulen och kylluftsflödet och därigenom ta fram underlag för att sänka bränsleförbrukningen. Numeriska metoder för att prediktera hjulflöden som uppmäts i vindtunnelförsök och experimentella metoder för att mäta och kvantifiera kylluftsflöden och dess luftmotstånd kommer att utvecklas. Tillsammans kommer de nya verktygen att öka kunskapen om flöden kring roterande hjul och hur det interagerar med kylluftsflödet för att möjliggöra en ökad energieffektivisering av vägfordon.

Deltagare

Lennart Löfdahl (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Teddy Hobeika

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-09