Framtidens lastkurva för Sveriges byggnadsstock
Forskningsprojekt , 2014 – 2020

Projektets huvudmål är att 1) utveckla en modelleringsmetodik som kan analysera hur och till vilken grad Sveriges byggnadsstock kan bidra till omställningen mot ett hållbart energisystem, med hänsyn tagen till åtgärder på både användar- och försörjningssidan, 2) att tillämpa metodiken för att visa på några utvecklingsvägar för Sveriges byggnadsstock givet olika mål avseende effektivisering, förnybar energi- och minskad klimatpåverkan.

Deltagare

Filip Johnsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Lisa Göransson

Forskarassistent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 2

Emil Nyholm

Doktor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 2

Mikael Odenberger

Enhetschef vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Dmytro Romanchenko

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 1

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-06