Karakterisering av omblandningen i fluidiserade bäddar för omvandling av högflyktiga bränslen
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Omvandling av fasta bränslen (förbränning och förgasning) i fluidiserad bädd (FB) karaktäriseras av hög bränsleflexibilitet med potentialen att effektivt omvandla högflyktiga bränslen som biomassa och avfallsbränslen till el och värme. Utvecklingen inom FB området är till stor del baserad på industriell erfarenhet, vilket med ökade krav på att elda ”svåra” bränslefraktioner ger betydande utmaningar för design och uppskalning av FB tekniken. Projektets mål är att utveckla och tillämpa experimentella metoder för att studera omblandningen av partiklar (både inerta och bränsle) och gas i FB under drifttillstånd relevanta för kommersiella anläggningar. Förutom att projektet förväntas ge förstahandsinformation och direkt ökad kunskap om omblandningsförloppen i FB anläggningar kommer resultaten att implementeras i ett matematiskt modellverktyg som simulerar och dimensionerar pannor och förgasare med FB teknik. Härigenom kommer resultaten att nyttiggöras.

Deltagare

David Pallarès (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Tove Karlsson

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Erik Sette

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Valmet

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Energimyndigheten

Projekt-id: P38347-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15