Vår Energi
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Projektet ämnade undersöka förutsättningarna för en ny typ av energivisualiseringstjänst riktad till företag och organisationer i den offentliga sektorn. Under projektet undersöktes målgruppens behov och en tjänst för att stödja företag och organisationer att minska sin elförbrukning utvecklades för att stärka Exibeas tjänsteutbud inom energivisualisering. Den resulterande tjänsten riktar sig idag till företag, skolor och kommuner och kan användas för att visualisera energianvändning på ett enkelt, innovativ, och roligt sätt. Målet med tjänsten är att entusiasmera personalen och ge de incitament för att gemensamt minska energiförbrukningen samt relaterade koldioxidutsläpp.

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Anneli Selvefors

Doktor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Boid AB

Göteborg, Sweden

EXIBEA AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-13