Energieffektiva fartyg med luftkammare
Forskningsprojekt, 2010 – 2014

Projektet syftar till att kartlägga hydrodynamiska effekter som påverkar utformingen av ett s.k. Air Cavity Ship (ACS) för ett deplacerande fartyg och ge stöd, genom kunskaps- och verktygsutveckling, för framtida projektering av ett ACS. Med ACS avses ett fartyg där en stor del av skrovets flata bottenarea ersätts med en luftkudde för att minska friktionen mellan skrovet och vattnet.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Abolfazl Shiri

Hydrodynamics

Samarbetspartners

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Stena Rederi AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P37936-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Energimyndigheten

Projekt-id: P34047-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Stena Rederi AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/E...

Senast uppdaterat

2018-09-06