Bioenergi till vad och hur mycket? – Modellering av kostnadseffektiva vägar för ökad bioenergianvändning i det svenska energisystemet
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet identifierar bränsle- och teknikscenarier som kostnadseffektivt möter efterfrågan på energitjänster och miljömål för en ökad bioenergianvändning i det svenska energisystemet. Både det stationära energisystemet och transportsektorn ingår. Kostnader samt för- och nackdelar för olika användningsområden för bioenergi bedöms, liksom effekter av olika miljö- och energipolitiska åtgärder. Det ökar kunskapen om tekno-ekonomiska systeminteraktioner relaterade till bioenergi och om konsekvenser av en ökad konkurrens om begränsade bioenergiresurser.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 36156-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-03-19