Robust optimering vid konstruktion av skovlar för transonisk strömning
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

I moderna motorer ställs höga krav på specifik prestanda. En kompressorlösning med hög robusthet måste därför kunna tas fram utan att göra avkall på prestanda och vikt. Dessutom bör konstruktionen ha god prestanda även vid dellast. Den övergripande forskningsfrågan, som behöver besvaras, är således hur en konstruktion med hög robusthet mot spridning i geometri och flödesvinklar kan erhållas där man samtidigt uppfyller krav på vikt och verkningsgrad för en modern kompressor.

Deltagare

Niklas Andersson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-03-26