Modellering av de kemiska reaktionernas och värmefrigörelsens påverkan på turbulens och den turbulenta transporten
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syftet med projektet är att förfina den utvecklade metoden från projektets första etapp och modellera förblandad och skiktad turbulent förbränning i en direktinsprutad bensinmotor genom flerdimensionella simuleringar. Det övergripande målet är att resultaten ska kunna förbättra den prediktiva förmågan hos de modeller som används idag av fordons- och gasturbinindustrin, speciellt vad gäller beräkning av emissioner.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-05