D-Rail: Teknisk/vetenskaplig koordination
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet berör rollen som teknisk / vetenskaplig koordinator i projektet D-RAIL (http://d-rail-project.eu). Rollen innebär i princip ett ansvar för kvalitetssäkringen av rapporter m.m. som produceras. Denna roll ger en fantastisk översikt över projektet utan att fastna i administration. Kunskapen som skapas förs sedan vidare till svensk forskning och näringsliv Målen med projektet är: - Kvalitetssäkring av D-RAILs rapporter och övrig resultatrapportering - Sammanställning av viktigaste projektresultat och kunskap - Informationsspridning till järnvägssektorn Av erfarenhet från EU-projektet INNOTRACK vet vi att en svensk teknisk/vetenskaplig koordination leder till att en mycket stor del av projektresultaten kommer till praktisk användning inom Sverige. Utöver att detta lär leda till färre urspårningar (och all den vinst det ger industrin i form av minskade transportstörningar) ger det även bättre möjligheter för företag som verkar inom järnvägssektorn att t.ex. utveckla lösningar baserade på smarta detektorer

Deltagare

Anders Ekberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Skapat

2015-03-26