Swedish Public Transport Research and Innovation Centre SPRINT
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet avsåg leda fram till kunskapssammanställningar beträffande IKTs användning, effekter och potential inom området kollektiva transporter samt identifiering av områden där kunskap behöver utvecklas.

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15