Elektrobränslens roll som drivmedel
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om elektrobränslen genom att kartlägga och analysera den tekniska och ekonomiska potentialen samt analysera elektrobränslens roll i ett framtida energisystem. Elektrobränslen är syntetiska kolväten producerade från koldioxid och vätgas med elektricitet som huvudkälla.

Deltagare

Maria Grahn (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Selma Brynolf

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-18