Attraktiv utformning av BRT-fordon och hållplatser (stationer, infra) utifrån resenärsperspektiv - förstudie
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Syftet var att ur ett resenärsperspektiv, utvärdera bus rapid transit (BRT) som helhet och förhållandet mellan fordon, hållplats/station och resenär. Även det ökade utbud av tjänster utvärderades. Upplevelsen för resenären är central. Tidigare kunskaper säger att faktorer som turtäthet, restid och pris är centrala. Betydelsen av utformning har utvärderats genom flera typer av intervjufrågor samt genom en inledande design-workshop med resenärer. Intervjuer i bussar i Karlstad, på Norrtäljelinjen och MalmöExpressen visar att betalningsvilja och nöjdhet stiger signifikant. Exklusiv utformning, komfort och Internet ingår i alla de nya fordonen. Många använder Internet även i stadsbusstrafik, ofta med egen anslutning. Ökad kundnöjdhet och resandeökningar i Karlstad och på Norrtäljelinjen tyder på att fordonens utformning har betydelse. SAMOT gjorde en före- efterstudie när Karstad fick en ny bussflotta sommaren 2013. Särskilt viktigt är modernitet, fräschhet och sittplatsers bekvämlighet. Tjänster som buss-TV och Internet förstärker det positiva intrycket. Den mest BRT-liknande trafiklösningen, Malmöexpressen, uppskattades något lägre. Olika intressenter har samverkat i projektgruppen som innehåller; 3-5 forskare (KTH, CTH, Samot KAU), Karlstadsbuss och Scaniabuss. Trafikverket har följt projektet och medverkat på avstånd. Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP) har gjort inledande observationsstudier på stora hållplatser i Stockholm och Malmö. Bilder har också använts, från Internet, egna samlingar och BRT studieresor. Att se och uppleva trafiksystemet under verkliga förhållanden har varit viktigt. Projektmöten har hållits hos Karlstadsbuss, KTH och Scania.

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29