Driftcykelgenerering för effektiv energianvändning (OCEAN)
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektet ska utveckla ett verktyg för att göra nästa generation av fordon mer energieffektiva genom att tydligare kunna designa och konfigurera fordon för deras transportuppdrag. Om fordon bättre specificeras och konfigureras efter användningssätt, kan en minskning av bränsleförbrukningen med upp till 25 % uppnås. Projektet kommer att utveckla ett sätt att beskriva fordonsanvändning genom att införa en ny typ av beskrivning – driftcykler – som innehåller t.ex. statistiska variationer i bränsleförbrukningen beroende på förare, fordon, trafik, miljö och uppdrag.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Sixten Berglund

Adj professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

Pär Pettersson

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/O...

Senast uppdaterat

2019-02-09