Utvärdering av Nyströmsmotorn
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Målsättningen med projektet är att öka kunskapen om hur kolvrörelser generellt sett påverkar förbränning och värmeöverföring i en motor. I projektet kommer Nyströmsmotorn (förskjutet kolvbultcentrum och vevaxelcentrum) att utvärderas. Projektet kommer att analysera den påverkan på motorns termodynamik och förbränning som förorsakas genom den förskjutna vevrörelsen. Projektet väntas ge ett svar på frågan om en icke-symmetrisk kolvrörelse kan reducera bränsleförbrukningen.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-05