Reduktion av personbilars luftmotstånd genom vakkontroll och optimering
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Målet med projektet är att öka kunskapen om fysiken bakom vakens struktur för personbilar, utveckla numeriska provmetoder för att mäta, kontrollera och optimera vaken samt skapa nya koncepter för sänkning av luftmotstånd. Eftersom en tredjedel av luftmotståndet på personbilar kommer från vaken bakom bilen finns det en stor potential för förbättring i området.

Deltagare

Lennart Löfdahl (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Simone Sebben

Avdelningschef vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Lennert Sterken

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/D...

Senast uppdaterat

2018-05-28