Utveckling av metod och tillämpning inom monetarisering
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Det övergripande syftet med projektet är att ge företag och andra aktörer värderingsfaktorer för koldioxid och andra växthusgaser samt energi som kan användas i samhällsekonomiska analyser, livscykelanalyser och andra metoder för att utvärdera olika förslag på åtgärder och lösningar, exempelvis kopplade till energianvändning och förnybara resurser.

Deltagare

Bengt Steen (kontakt)

Adj professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-06-24