Bengt Steen

Adj professor vid Miljösystemanalys

Bengt Steens forskning är inriktad på utveckling av metoder för livscykelanalys och speciellt på monetär värdering av miljöeffekter.Bengt Steen disputerade 1975 på oorganisk kemi på Chalmers med en avhandling om provtagning av partiklar i utomhusluft. Han anställdes 1968 på Svenska Miljöinstitutet, IVL som miljöforskare och innehade olika positioner där till 1996 då han knöts till Chalmers som adjungerad professor för att arbeta inom kompetenscentret CPM, numera Svenskt Livscykelcentrum.Hans forskning var till att börja med inriktad mot mätteknik men under 1980-talet kom den alltmer att handla om mekanismer för uppkomst och effekter av luftföroreningar. Sedan 1990 är forskningen inriktad mot livscykelanalys. Ett resultat av den forskningen är det s.k. EPS-systemet som användes av flera företag för sammanvägning och värdering av miljöeffekter. Han har deltagit i ISOs arbete för att ta fram internationella standarder för livscykelanalys och eko-effektivitet. I det senare arbetet var han ordförande. 2012 erhöll han SETAC Europe Life Time Award for Outstanding Achievements in LCA.

Källa: chalmers.se

Visar 19 publikationer

2016

Calculation of Monetary Values of Environmental Impacts from Emissions and Resource Use The Case of Using the EPS 2015d Impact Assessment Method

Bengt Steen
Journal of Sustainable Development. Vol. 9 (6), p. 15-33
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A selection of safeguard subjects and state indicators for sustainability assessments

Bengt Steen, Sara Palander
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 21 (6), p. 861-874
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Choosing a monetary value of greenhouse gases in assessment tools: A comprehensive review

L. Isacs, G. Finnveden, L. Dahllof et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 127, p. 37-48
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Non-Aqueous Electrolytes for Sodium-Ion Batteries

A. Ponrouch, Damien Monti, Andrea Boschin et al
Journal of Materials Chemistry. Vol. 3 (1), p. 22-42
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Tolerance Optimization for Economic and Ecological Sustainability Using RD&T

Steven Hoffenson, Andreas Dagman, Rikard Söderberg et al
6th International Conference on Life Cycle Management
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2013

Carbon Dioxide Capture from Ambient Air Using Amine-Grafted Mesoporous Adsorbents

Annemarie Wagner, Bengt Steen, G. Johansson et al
International Journal of Spectroscopy. Vol. 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Integrating external effects into life cycle costing

Bengt Steen, Holger Hoppe, David Hunkeler et al
Environmental Life Cycle Costing, p. 59-76
Kapitel i bok
2008

Development of interpretation keys for environmental product declarations

Bengt Steen, A. Garling, A. M. Imrell et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 16 (5), p. 598-604
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Abiotic Resource Depletion: Different Perceptions of the Problem with Mineral Deposits

Bengt Steen
The International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 11 (1), p. 49 - 54
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Extraction of Metals from Bedrock

Bengt Steen, Gunnar Borg
Life Cycle Assessment of Metals, p. 114-116
Paper i proceeding
2005

Describing Values in Relation to Choices in LCA

Bengt Steen
International Journal of Life Cycle Assessment (4), p. 277-283
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

A Statistical Approach for Estimation of Process Flow Data from Production of Chemicals of Fossil Origin

Lisbeth Dahllöf, Bengt Steen
International Journal of LCA, online first. Vol. 2005, p. 1-6
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Environmental costs and benefits in life cycle costing

Bengt Steen
Management of Environmental Quality. Vol. 16 (2), p. 107-118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

An Approach for Handling Geographical Information in Life Cycle Assessment Using a Relational Database

Raul Carlson, Sverker Molander, Bengt Steen et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 61, p. 67-75
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

LCI Data Modelling and a Database Design

Raul Carlson, Bengt Steen, Anne-Marie Tillman et al
The International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 3 (2), p. 106-113
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

A relational database for use with risk analysis and GIS-applications

Bengt Steen, Sverker Molander, Raul Carlson et al
Presentation at the international RISK 97 conference, Amsterdam, the Netherlands, October 21-24, 1997
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 7 forskningsprojekt

2018–2020

Naturkapital och värdeskapande

Sara Palander Projekt- och centrumledning
Anna Wikström Projekt- och centrumledning
Bengt Steen Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2017–2017

Integrerad hållbarhetsanalys av morgondagens batterikoncept

Bengt Steen Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2016–2018

Utveckling av metodik att kommunicera miljöskadekostnadsdata

Bengt Steen Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2016–2018

Policies for Life-Cycles, an Integrated Assessment (POLICIA)

Bengt Steen Miljösystemanalys
IVL Svenska Miljöinstitutet

2012–2014

Utveckling av metod och tillämpning inom monetarisering

Bengt Steen Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2012–2015

Lithium Sulfur Superbattery Exploitating Nanotechnology (LISSEN)

Aleksandar Matic Kondenserade materiens fysik
Bengt Steen Miljösystemanalys
Mark Foreman Kärnkemi
Europeiska kommissionen (FP7)

2011–2014

Advanced, High Performance, Polymer Lithium Batteries for Electrochemical Storage (APPLES)

Bengt Steen Miljösystemanalys
Europeiska kommissionen (FP7)

2 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Bengt Steen medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.