Naturkapital och värdeskapande
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Projektet ska testa ett mått på resurseffektivitet som omfattar det värde som en vara eller tjänst skapar och den påverkan på olika slags naturkapital som detta värdeskapande medför i varans eller tjänstens livscykelperspektiv, översatt i monetära termer. Typvärden på olika varors och tjänsters påverkan på naturkapitalet ska också tillgängliggöras, genom en databas baserad på den föreslagna metodiken som utgår från EPS-metoden för monetär värdering av naturkapital och hos sökandegruppen tillgängliga livscykeldata för emissioner och resurser. Vi ska också testa metodiken i fem fallstudier och kommunicera projektresultat brett nationellt och internationellt. Metoden ska underbyggas av en analys över hur resurseffektivitet behandlas i befintliga standarder. Vi ska inom projektet även bidra aktivt med remisskommentarer och inspel till internationellt standardiseringsarbete inom ISO och CEN i frågor som rör resurseffektivitet.

Deltagare

Anna Wikström (kontakt)

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Sara Palander

Handläggare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Bengt Steen

Adj professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Lanson International AB

Varberg, Sweden

Naturvårdsverket

Stockholm, Sweden

Nordeconsult Sweden AB

Lund, Sweden

Nouryon AB

Stenungsund, Sweden

Scorett Footwear AB

Varberg, Sweden

Stockholm Fashion District Nacka Strand

Nacka, Sweden

Sustainability Circle

Göteborg, Sweden

Svensk Handel AB

Göteborg, Sweden

Theorema Scandinavia AB

Glimåkra, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-04