Anna Wikström

Projektledare vid Projekt- och centrumledning

Anna Wikström är projektledare på Swedish Life Cycle Center vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Källa: chalmers.se
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 4 forskningsprojekt

2018–2020

Naturkapital och värdeskapande

Sara Palander Projekt- och centrumledning
Anna Wikström Projekt- och centrumledning
Bengt Steen Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2017–2020

Svensk plattform för livscykelperspektivet

Anna Wikström GMV
Energimyndigheten

2016–2018

Anpassning av beslutsstöd för energieffektivare värdekedjor

Anna Wikström Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Energimyndigheten

2016–2017

Beslutsstödsmetod för innovativ och hållbar affärsutveckling

Anna Wikström Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Anna Wikström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.