TwinWins: Measuring business model environmental performance
Forskningsprojekt, 2024 – 2027

The purpose of this project is to grow the knowledge, capacity, and application of Business Model Life Cycle Assessment (BMLCA).

The PI of this project is Professor Thomas Zobel at Luleå University of Technology.

Deltagare

Henrikke Baumann (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Ana Carolina Bertassini

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anna Wikström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Svenskt Livscykelcentrum

Göteborg, Sweden

Finansiering

Familjen Kamprads stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2024–2027

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2024-05-03