Integrerad hållbarhetsanalys av morgondagens batterikoncept
Forskningsprojekt , 2017

Syftet med projektet är att genom en systematisk analys urskilja hur olika materialval och koncept påverkar den totala hållbarheten för batterikoncept anpassade för elfordon. Hållbarheten bedöms ur flera infallsvinklar (ekonomiskt, socialt, miljömässigt) och inkluderar prestandakrav (effekt- och energibehov), vilka resulterar i olika batteripacksutföranden. För att andelen elfordon ska öka är det angeläget att räckvidd, kostnad och miljökonsekvenser ställs mot varandra för att hitta hållbara lösningar.

Deltagare

Bengt Steen (kontakt)

Adj professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

AB Libergreen

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-07-05