Research collaboration within the field of hard, wear-resistant coatings
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mats Halvarsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Finansiering

Walter

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-06-21