Det femte bränslet - Energieffektivisering genom effektiv godstransport i hållbara städer
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektet syftar till att utveckla ny teknik för intermodal transport för att möta ställda mål för godstransporters miljöpåverkan på stadsmiljön. Det finns överkapacitet i godstransportsystemet i urbana miljön i form av outnyttjade fordon och på grund av begränsad samverkan mellan transportköpare och transportör. Denna potential kan användas för att möta behovet for ökade godstransporter och kravet om energieffektivisering. De positiva effekterna i form av effektivisering av godsflöden och resurskapaciteten är i sig själv en konkurrenskraftig energiresurs som ska analyseras: ’det femte bränslet’.

Deltagare

Arni Halldorsson (kontakt)

Logistik och transport

Magnus Blinge

Logistik och transport

Kenth Lumsden

Logistik och transport

Jessica Wehner

Logistik och transport

Samarbetspartners

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38872-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/De...

Senast uppdaterat

2015-04-17