Skattning av cylinderseparerat moment för effektivare och renare förbränning
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Syftet med projektet är att få bättre kontroll över förbränningsmotorns aktuella status och karakteristik under fordonets livstid oavsett slitage och andra omständigheter. Vid försämrad förbränning finns risk för högre bränsleförbrukning eller ökade emissioner. Om detta indikeras på ett tidigt stadium kan antingen motorstyrningen ändras så att optimum återfås eller så kan ett servicelarm visas så att defekta motorkomponenter kan bytas ut. Konceptet kan användas både med fossila- och förnybara bränslen.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28