Svetsbarhet hos nickelbaserade superlegeringar för energitillämpningar
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Projektet syftar till att utreda och förtydliga vilka grundläggande mekanismer som orsakar svetssprickor vid svetsning av nickelbaslegeringar samt utveckla en metodik för att utvärdera känslighet för sprickbildning i dessa material. Detta kan bidra till öka prestandan i ång- och gasturbiner, med ökad verkningsgrad, bättre bränsleflexibilitet och anpassade till cyklisk drift. Nickelbbaslegeringar har även potential att användas i andra energitillämpningar.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

GKN Aerospace Sweden

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-21