Svetsbarhet hos nickelbaserade superlegeringar för energitillämpningar
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Projektet syftar till att utreda och förtydliga vilka grundläggande mekanismer som orsakar svetssprickor vid svetsning av nickelbaslegeringar samt utveckla en metodik för att utvärdera känslighet för sprickbildning i dessa material. Detta kan bidra till öka prestandan i ång- och gasturbiner, med ökad verkningsgrad, bättre bränsleflexibilitet och anpassade till cyklisk drift. Nickelbbaslegeringar har även potential att användas i andra energitillämpningar.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39283-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

GKN Aerospace Sweden

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-21