Ökad ångtemperatur i rosterpannor - Steamboost
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Projektet syftar till att optimera materialval för överhettare och dess placering i rosterpannor. Nyheten är att installera en så kallad Steamboost-överhettare i en del av ugnen med mindre korrosiva rökgaser med syftet att öka ångtemperaturen. Studien inkluderar CFD-beräkningar, fältförsök och laboratoriestudier. Projektet bidrar till att möjliggöra ökad andel förnybar elproduktion i kraftvärmeverkan och ökad resursutnyttjan av bio- och avfallsbränslen.

Deltagare

Torbjörn Jonsson (kontakt)

Forskare vid Oorganisk miljökemi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-03