Torbjörn Jonsson

Senior forskare vid Energi och material

Dr. Torbjörn Jonsson är projektledare på avdelningen för oorganisk miljökemi. Hans forskning är inriktad mot att bättre förstå och förhindra högtemperaturkorrosion.

I forskningen används en kombination av välkontrollerade exponeringar och avanserad elektronmikroskopi. Forskningen bedrivs både på grundläggande nivå genom studier av modell legeringar samt i mer komplexa miljöer och rena tillämpningar. En tillämpning är förbränning av biomassa som skapar en mycket korrosiv miljö i pannan jämfört med förbränning av kol och olja.

Torbjörn är för närvarande biträdande handledare för två doktorander.

Källa: chalmers.se
Image of Torbjörn Jonsson

Visar 67 publikationer

2022

High temperature corrosion behavior of FeCrAlSi model alloys in the presence of water vapor and KCl at 600 °C – The influence of Cr content

Johan Eklund, Imran Hanif, Sedigheh Bigdeli et al
Corrosion Science. Vol. 198
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The influence of a KCl-rich environment on the corrosion attack of 304 L: 3D FIB/SEM and TEM investigations

Julien Phother Simon, Imran Hanif, Jesper Liske et al
Corrosion Science. Vol. 183
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

High temperature corrosion memory in a waste fired boiler – Influence of sulfur

Maria Dolores Paz Olausson, Julien Phother Simon, Sven Andersson et al
Waste Management. Vol. 130, p. 30-37
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The influence of Si on the primary protection of lean FeCrAl model alloys in O2 and O2+H2O at 600 °C: A microstructural investigation

Vijayshankar Asokan, Johan Eklund, Sedigheh Bigdeli et al
Corrosion Science. Vol. 179
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Secondary corrosion protection of FeCr(Al) model alloys at 600 °C – The influence of Cr and Al after breakaway corrosion

Johan Eklund, Amanda Persdotter, Imran Hanif et al
Corrosion Science. Vol. 189
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Minor element effect on high temperature corrosion of a low-alloyed steel: Insight into alkali- and chlorine induced corrosion by means of atom probe tomography

Amanda Persdotter, Torben Boll, Torbjörn Jonsson
Corrosion Science. Vol. 192
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Strategies for High-Temperature Corrosion Simulations of Fe-Based Alloys Using the Calphad Approach: Part I

Sedigheh Bigdeli, Lina Kjellqvist, R. Naraghi et al
Journal of Phase Equilibria and Diffusion. Vol. 42 (3), p. 403-418
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Oxidation of Fe-2.25Cr-1Mo in presence of KCl(s) at 400 °C – Crack formation and its influence on oxidation kinetics

Amanda Persdotter, Mohammad Sattari, Erik Larsson et al
Corrosion Science. Vol. 163
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Beyond breakaway corrosion – Influence of chromium, nickel and aluminum on corrosion of iron-based alloys at 600 °C

Amanda Persdotter, Johan Eklund, Jesper Liske et al
Corrosion Science. Vol. 177
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

The Influence of KCl and HCl on the High-Temperature Oxidation of a Fe-2.25Cr-1Mo Steel at 400 °C

Erik Larsson, Jesper Liske, Amanda Persdotter et al
Oxidation of Metals. Vol. 93 (1-2), p. 29-52
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Continuous KCl addition in high temperature exposures of 304 L – A way to mimic a boiler environment

Julien Phother Simon, Torbjörn Jonsson, Jesper Liske
Corrosion Science. Vol. 167
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Oxidation Driven Permeation of Iron Oxide Scales by Chloride from Experiment Guided First-Principles Modeling

Valentina Cantatore, Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Jesper Liske et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 123 (42), p. 25957-25966
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

KCl-induced corrosion of Ni-based alloys containing 35–45 wt% Cr

Yohanes C. Malede, Julien Phother Simon, Torbjörn Jonsson et al
Materials and Corrosion. Vol. 70 (8), p. 1486-1506
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Field exposure of FeCrAl model alloys in a waste-fired boiler at 600°C: The influence of Cr and Si on the corrosion behaviour

Johan Eklund, Maria Dolores Paz Olausson, B. Jonsson et al
Materials and Corrosion. Vol. 70 (8), p. 1476-1485
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The Influence of Oxide-Scale Microstructure on KCl(s)-Induced Corrosion of Low-Alloyed Steel at 400 °C

Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Johan Eklund, Amanda Persdotter et al
Oxidation of Metals. Vol. 91 (3-4), p. 291-310
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

High Temperature Corrosion and Dioxin Abatement Using Sulfur Recirculation in a Waste-to-Energy Plant

Sven Andersson, Maria Dolores Paz Olausson, Julien Phother Simon et al
DETRITUS. Vol. 5 (Mars), p. 92-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Correlation between field and laboratory exposures for boiler corrosion test – mechanistic study of chlorine induced corrosion.

Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Maria Dolores Paz, Torbjörn Jonsson et al
Proceedings of the 23rd International Conference on FBC, p. 318-325
Paper i proceeding
2018

The influence of silicon on the corrosion properties of FeCrAl model alloys in oxidizing environments at 600 °C

Johan Eklund, B. Jonsson, Amanda Persdotter et al
Corrosion Science. Vol. 144, p. 266-276
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Characterization of pack cemented Ni(2)Al(3 )coating exposed to KCl(s) induced corrosion at 600 degrees C

K. V. Dahl, Andreas Slomian, T. N. Lomholt et al
Materials at High Temperatures. Vol. 35 (1-3), p. 267-274
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A Comparative Study of the Initial Corrosion of KCl and PbCl2 on a Low-Alloyed Steel

Erik Larsson, Hans Gruber, Kristina M Hellström et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (5-6), p. 779-787
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Investigating corrosion memory: The influence of previous boiler operation on current corrosion rate

Maria Dolores Paz, Dongmei Zhao, Sofia Karlsson et al
Fuel Processing Technology. Vol. 156, p. 348-356
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Oxidation of iron at 600 °C – experiments and simulations

H. Larsson, Torbjörn Jonsson, R. Naraghi et al
Materials and Corrosion - Werkstoffe und Korrosion. Vol. 68 (2), p. 133-142
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Microstructural Study of the Influence of KCl and HCl on Preformed Corrosion Product Layers on Stainless Steel

Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Johan Eklund, Jan-Erik Svensson et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (5-6), p. 801-811
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

High-Temperature Oxidation of FeCr(Ni) Alloys: The Behaviour After Breakaway

Torbjörn Jonsson, H. Larsson, Sofia Karlsson et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (3-4), p. 333-341
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A Laboratory Study of the in Situ Sulfation of Alkali Chloride Rich Deposits: Corrosion Perspective

Sofia Karlsson, Erik Larsson, Torbjörn Jonsson et al
Energy & Fuels. Vol. 30 (9), p. 7256-7267
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Oxidation After Breakdown of the Chromium-Rich Scale on Stainless Steels at High Temperature: Internal Oxidation

Torbjörn Jonsson, Sofia Karlsson, Hamed Hoseini Hooshyar et al
Oxidation of Metals. Vol. 85 (5-6), p. 509-536
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The Effect of H-2 and H2O on the Oxidation of 304L-Stainless Steel at 600 A degrees C: General Behaviour (Part I)

Hamed Hoseini Hooshyar, Torbjörn Jonsson, J. Hall et al
Oxidation of Metals. Vol. 85 (3-4), p. 321-342
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Microstructural investigations of pure nickel exposed to KCl induced high temperature corrosion

Torbjörn Jonsson, Andreas Slomian, T. N. Lomholt et al
Materials at High Temperatures. Vol. 32 (1-2), p. 44-49
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The effect of Ce on the high temperature oxidation properties of a Fe-22% Cr steel: microstructural investigation and EELS analysis

Mohammad Sattari, Rakshith Nugehalli Sachitanand, Jan Froitzheim et al
Materials at High Temperatures. Vol. 32 (1-2), p. 118-122
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Initial corrosion attack of 304L and T22 in 2 MW biomass gasifier: a microstructural investigation

Hamed Hoseini Hooshyar, Jesper Liske, Lars-Gunnar Johansson et al
Materials at High Temperatures. Vol. 32 (1-2), p. 197-204
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

A Microstructural and Kinetic Investigation of the KCl-Induced Corrosion of an FeCrAl Alloy at 600 A degrees C

Niklas Israelsson, K.A. Unocic, Kristina M Hellström et al
Oxidation of Metals. Vol. 84 (1-2), p. 105-127
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The effect of startup procedure of probe exposures on deposit and corrosion formation in a waste fired CFB boiler.

Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Maria Dolores Paz, Torbjörn Jonsson et al
Paper i proceeding
2014

Mitigation of Fireside Corrosion of Stainless Steel in Power Plants: A Laboratory Study of the Influences of SO2 and KCl on Initial Stages of Corrosion

Sofia Karlsson, Torbjörn Jonsson, Josefin Hall et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (5), p. 3102-3109
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Microstructural Investigation of the HCl-Induced Corrosion of the Austenitic Alloy 310S (52Fe26Cr19Ni) at 500 °C

Torbjörn Jonsson, Nicklas Folkeson, Mats Halvarsson et al
Oxidation of Metals. Vol. 81 (5-6), p. 575-596
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

High temperature oxidation of chromium: Kinetic modeling and microstructural investigation

Samuel Hallström, Mats Halvarsson, L. Hoglund et al
Solid State Ionics. Vol. 240 (0), p. 41-50
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Oxidation of Fe-10Cr in O-2 and in O-2+H2O environment at 600 degrees C: A microstructural investigation

Torbjörn Jonsson, Bagas Pujilaksono, H. Heidari et al
Corrosion Science. Vol. 75, p. 326-336
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Oxidation behavior of a Mo(Si,Al)2 composite at 900–1600 C in dry air

Linda Ingemarsson, Kristina M Hellström, Sead Canovic et al
Journal of Materials Science. Vol. 48 (4), p. 1511-1523
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The Combined Effect of HCl and Water Vapour on the High Temperature Corrosion of an Austenitic Stainless Steel

Nicklas Folkeson, Torbjörn Jonsson, Jan-Erik Svensson
8th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection of Materials
Övrigt konferensbidrag
2012

The effect of SO2(g) on the initial stages of KCl induced high temperature corrosion of 304L at 600°C

Sofia Karlsson, Torbjörn Jonsson, Josefin Engkvist et al
8th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection of Materials
Övrigt konferensbidrag
2011

Oxidation of Binary FeCr Alloys (Fe–2.25Cr, Fe–10Cr, Fe–18Cr and Fe–25Cr) in O2 and in O2 + H2O Environment at 600 °C

Bagas Pujilaksono, Torbjörn Jonsson, H. Heidari et al
Oxidation of Metals. Vol. 75 (3), p. 183-207
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The influence of small amounts of KCl(s) on the high temperature corrosion of a Fe-2.25Cr-1Mo steel at 400 and 500 degrees C

Nicklas Folkeson, Torbjörn Jonsson, Mats Halvarsson et al
Materials and Corrosion - Werkstoffe und Korrosion. Vol. 62 (7), p. 606-615
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

An ESEM in situ investigation of initial stages of the KCl induced high temperature corrosion of a Fe-2.25Cr-1Mo steel at 400 degrees C

Torbjörn Jonsson, Nicklas Folkeson, Jan-Erik Svensson et al
Corrosion Science. Vol. 53 (6), p. 2233-2246
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Co-firing of shredder light fraction with waste and sewage sludge.

M. Gyllenhammar, Kent Davidsson, Torbjörn Jonsson
Swedish-Finnish Flame Days 2011
Övrigt konferensbidrag
2010

Oxidation behavior of a Mo (Si, Al)(2)-based composite at 300-1000 degrees C

Linda Ingemarsson, Mats Halvarsson, Josefin Engkvist et al
Intermetallics. Vol. 18 (4), p. 633-640
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Oxidation of iron at 400-600 °C in dry and wet O2

Bagas Pujilaksono, Torbjörn Jonsson, Mats Halvarsson et al
Corrosion Science. Vol. 52 (5), p. 1560-1569
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Oxidation behavior at 300–1000C of a (Mo,W)Si2-based composite containing boride

Linda Ingemarsson, Mats Halvarsson, Kristina M Hellström et al
Intermetallics. Vol. 18 (1), p. 77-86
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Sewage sludge as additive to reduce the initial fireside corrosion caused by combustion of shredder residues in a waste-fired BFB boiler.

Torbjörn Jonsson, Jesper Pettersson, Kent Davidsson et al
9th Liège Conference on Materials for Advanced Power Engineering.
Paper i proceeding
2010

High Temperature Oxidation of the Austenitic (35Fe27Cr31Ni) Alloy Sanicro 28 in O-2 + H2O Environment

Carolina Pettersson, Torbjörn Jonsson, Christian Proff et al
Oxidation of Metals. Vol. 74 (1-2), p. 93-111
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

The use of sewage sludge as additive to avoid operational problems at combustion of shredder residues.

M. Gyllenhammar, Torbjörn Jonsson, Kent Davidsson
2nd International Conference and Exhibition on Waste to Wealth&6th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control
Övrigt konferensbidrag
2009

The influence of KCl on the corrosion of an austenitic stainless steel (304L) in oxidizing humid conditions at 600 ºC: A microstructural study

Torbjörn Jonsson, Jan Froitzheim, Jesper Pettersson et al
Oxidation of Metals. Vol. 72 (3), p. 213-239
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Oxidation behaviour of a (Mo, W)Si2-based composite in dry and wet oxygen atmospheres in the temperature range 350–950◦C

Kristina M Hellström, Jun Eu Tang, Torbjörn Jonsson et al
Journal of the European Ceramic Society. Vol. 29 (10), p. 2105-2118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Microstructural investigation of the initial oxidation at 1450°C and 1500°C of a Mo(Si,Al)2-based composite

Mats Halvarsson, Torbjörn Jonsson, Linda Ingemarsson et al
Materials at High Temperatures. Vol. 26 (2), p. 137-143
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

An ESEM in-situ investigation of the influence of H

Torbjörn Jonsson, Bagas Pujilaksono, Samuel Hallström et al
Corrosion Science. Vol. 51, p. 1914-1924
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Microstructural investigation of the KCl-induced Corrosion of the Austenitic alloy Sanicro 28 (35Fe27Cr31Ni) at 600°C

Christian Proff, Torbjörn Jonsson, Carolina Pettersson et al
Materials at High Temperatures. Vol. 26 (2), p. 113-125
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

The influence of H2O on iron oxidation at 600?C: a microstructural study.

Torbjörn Jonsson, Bagas Pujilaksono, Anne Fuchs et al
Materials Science Forum. Vol. 595-598 (Pt. 2, High Temperature Corrosion and Protection o), p. 1005-1012
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Grain contrast imaging in FIB and SEM

Sead Canovic, Torbjörn Jonsson, Mats Halvarsson
Institute of Physics: Conference Series. Vol. 126 (012054)
Paper i proceeding
2008

Thin foil analysis in the SEM

Mats Halvarsson, Torbjörn Jonsson, Sead Canovic
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 126, p. 4-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Paralinear Oxidation of Chromium in O2 + H2O Environment at 600–700 °C

Bagas Pujilaksono, Torbjörn Jonsson, Mats Halvarsson et al
Oxidation of Metals. Vol. 70 (3-4), p. 163-188
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

The effect of traces of SO2 on iron oxidation: A microstructural study

Torbjörn Jonsson, Anders Järdnäs, Jan-Erik Svensson et al
Oxidation of Metals. Vol. 67 (3-4), p. 193-213
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Influence of H2O(g) on the Oxide Microstructure of the Stainless Steel 353MA at 900°C in Oxygen.

Torbjörn Jonsson, Fang Liu, Sead Canovic et al
Journal of the Electrochemical Society. Vol. 154 (11), p. C603-C610
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Microstructural Investigation of Protective and Non-Protective Oxides on 11% Chromium Steel

Fang Liu, Jun Eu Tang, Torbjörn Jonsson et al
Oxidation of Metals. Vol. 66 (5-6), p. 295-319
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Microstructural investigation of chips formed during metal cutting

Sead Canovic, Torbjörn Jonsson, Sakari Ruppi et al
The 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan, H. Ichinose and T. Sasaki (eds)
Paper i proceeding
2006

High resolution chemical analysis in SEM

Torbjörn Jonsson, Sead Canovic, Fang Liu et al
The 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan, H. Ichinose and T. Sasaki (eds), page 892
Paper i proceeding
2005

Microstructural investigation of the influence of KCl on the corrosion of 304L exposed to 5% O2 + N2

Torbjörn Jonsson, Jan Froitzheim, Jesper Pettersson et al
16th International Corrosion Congress, September 19-24 2005, Beijing, China, p. Paper 6-45
Paper i proceeding
2005

Microstructural investigation of the effect of water vapour on the oxidation of alloy 353 MA in oxygen at 700 and 900ºC

Torbjörn Jonsson, Sead Canovic, Fang Liu et al
Materials at High Temperature. Vol. 22 (3-4), p. 231-243
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 7 forskningsprojekt

2020–2024

Digitalisering av korrosionsprediktering - Effektivare och flexiblare avfalls- och biokraftvärme

Torbjörn Jonsson Oorganisk miljökemi 1
Energimyndigheten

2020–

High temperature corrosion and ash research, part 2

Jan-Erik Svensson Energi och material
Sedigheh Bigdeli Oorganisk miljökemi 1
Jesper Liske Oorganisk miljökemi 1
Torbjörn Jonsson Oorganisk miljökemi 1
Chalmers

2019–

High temperature corrosion and ash research

Jan-Erik Svensson Energi och material
Jesper Liske Oorganisk miljökemi 1
Torbjörn Jonsson Oorganisk miljökemi 1
Sedigheh Bigdeli Oorganisk miljökemi 1
Chalmers

2015–2018

Prediktering av oxidationsegenskaper - experiment och modellering

Torbjörn Jonsson Oorganisk miljökemi 1
VINNOVA

2014–2018

Ökad ångtemperatur i rosterpannor - Steamboost

Torbjörn Jonsson Oorganisk miljökemi
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Torbjörn Jonsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.