Svavelcirkulation och bättre materialval för minimering av högtemperaturkorrosion - Undersökning av olika aspekter av korrosionsminne
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet syftar till att ta fram kunskap om hur urskiljningar i stålet påverkar framtida korrosionsangrepp samt demonstrera en fullskalig installation av korrosionsbekämpningstekniken svavelrecirkulering. Detta kan leda till förbättrad bränsleflexibilitet samt ökad verkningsgrad och tillgänglighet i bio- och avfallseldade förbränningsanläggningar.

Deltagare

Torbjörn Jonsson (kontakt)

Senior forskare vid Oorganisk miljökemi

Samarbetspartners

Babcock & Wilcox Vølund

Esbjerg Ø, Denmark

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lyngby, Denmark

Götaverken Miljö

Göteborg, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28