Microstructural investigation of chips formed during metal cutting
Paper i proceeding, 2006

Författare

Sead Canovic

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Torbjörn Jonsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Sakari Ruppi

Mats Halvarsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

The 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan, H. Ichinose and T. Sasaki (eds)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06