Ökad flexibilitet och el/värmeproduktion från biobränslen genom materialutveckling och korrosionsprediktering
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektet avser att genomföra materialutveckling i kombination med förbättrad livstidsprediktering och involverar modell-legeringar i kombination med termodynamisk modellering. Syftet är öka effektiviteten och förutsägbarheten/flexibiliteten för el/värmeproduktion från biobränslen. Projektet bedöms bidra till programmet biokrafts mål.

Deltagare

Torbjörn Jonsson (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Samarbetspartners

DONG Energy

Fredericia, Denmark

Energiforsk AB

Stockholm, Sweden

Kanthal AB

Hallstahammar, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

Valmet Oy

Tampere, Finland

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15