Teori och praktik för optimal spektral effektivitet i trådlösa ad-hoc nät med strikta krav på latens och tillförlitlighet.
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

I Europa dör 40 000 människor och 1,7 miljoner skadas årligen i trafik olyckor. Aktiva säkerhetssystem (tex. elektronisk stabilitetskontroll) anses ha stor potential till att minska antalet olyckor. Nästa generation aktiva säkerhetssystem kommer att använda trådlös kommunikation för att utbyta information mellan fordon som befinner sig i närhet av varandra. På så sätt kan tex. krockar undvikas med hjälp av automatiska system. Kraven på säker kommunikation är förstås väldigt höga och det är inte trivialt att konstruera kommunikationssystem som uppfyller kraven. I själva verket vet vi inte hur väl vi kan utnyttja en radiokanal samtidigt som vi garanterar en viss maximal fördröjning och felsannolikhet för sådana trådlösa system. I detta projekt ämnar vi formulera teoretiska gränser på den maximala spektral effektivitet som kan uppnås under strikta bivillkor på fördröjning och felsannolikhet samt studera avancerade metoder för att skatta de radiokanalparametrar som kommunikationssystemen behöver för att fungera tillfredsställande.

Deltagare

Erik Ström (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2014-6066
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-23