Finite-Blocklength Approximations for Noncoherent Rayleigh Block-Fading Channels
Paper i proceeding, 2019

Several emerging wireless communication services and applications have stringent latency requirements, necessitating the transmission of short packets. To obtain performance benchmarks for short-packet wireless communications, it is crucial to study the maximum coding rate as a function of the blocklength, commonly called finite-blocklength analysis. A finiteblocklength analysis can be performed via nonasymptotic bounds or via refined asymptotic approximations. This paper reviews finite-blocklength approximations for the noncoherent Rayleigh block-fading channel. These approximations have negligible computational cost compared to the nonasymptotic bounds and are shown to be accurate for error probabilities as small as 10^-8 and SNRs down to 0 dB.

Författare

Alejandro Lancho Serrano

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Johan Östman

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Tobias Koch

Universidad Carlos III de Madrid

Gonzalo Vazquez-Vilar

Universidad Carlos III de Madrid

Conference Record - Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers

10586393 (ISSN)

Vol. 2019 815-819 9049072
978-172814300-2 (ISBN)

53rd Asilomar Conference on Circuits, Systems and Computers, ACSSC 2019
Pacific Grove, USA,

Teori och praktik för optimal spektral effektivitet i trådlösa ad-hoc nät med strikta krav på latens och tillförlitlighet.

Vetenskapsrådet (VR) (2014-6066), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

SWIFT : short-packet wireless information theory

Vetenskapsrådet (VR) (2016-03293), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1109/IEEECONF44664.2019.9049072

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-30