SWIFT : short-packet wireless information theory
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Giuseppe Durisi (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-03293
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-04