Exploring linkages between startup creation and future growth in new technology-based Swedish and Finnish firms
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Hans Löfsten (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Anders Isaksson

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Aalto-Yliopisto

Espoo, Finland

Grenoble Ecole de Management (GEM)

Grenoble, France

Finansiering

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik

Projekt-id: PWS 2014.0006
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-12