Silicon photonic integrated circuits for microwave photonics and fiber optic communications
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Victor Torres Company (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Finansiering

STINT

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-02-25