3D Forest Parameter Retrival from Tandem-X Interferometry
Forskningsprojekt, 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Leif Eriksson

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Maciej Soja

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 134/10:2
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-10-14