Lars Ulander

Professor vid Geovetenskap och fjärranalys

Lars Ulander är professor i radarfjärranalys. Hans forskning är inriktad på radar, speciellt signal- och databehandling för syntetisk aperturradar (SAR) i olika tillämpningar. Hans forskning har resulterat i nya radarsystem och ny kunskap om SAR och markavbildning på VHF-och UHF-banden. Han är en av förslagsställarna till BIOMASS-missionen som är under utveckling av europeiska rymdstyrelsen (ESA). Målsättningen med BIOMASS är att årligen producera globala kartor av skogens biomassa. BIOMASS kommer att bli den första SAR-satelliten på UHF-bandet (432-438 MHz) och uppskjutning planeras till 2024. Han leder också forskningen med BorealScat som undersöker hur radarreflektiviteten från boreal skog påverkas av väder- och fuktighetsvariabler. BorealScat utnyttjar en tomografisk radar installerad på ett 50 m högt torn (läs mer på www.borealscat.se).

Källa: chalmers.se
Image of Lars Ulander

Visar 200 publikationer

2024

Recovery of missing samples in Orthogonal Frequency Division Multiplexing signals with optimisation using data carriers

Anders Haglund, Per-Olov Frölind, Lars Ulander
IET Radar, Sonar and Navigation. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

SLAINTE: A SAR mission concept for sub-daily microwave remote sensing of vegetation

Susan Steele-Dunne, Ana Bastos, Francesco de Zan et al
Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR, p. 870-872
Paper i proceeding
2023

Experimental Analysis of a Clutter Suppression Algorithm for High Time-Bandwidth Noise Radar

Robert Jonsson, Martin Ankel, Mats O. Tholén et al
Proceedings of the IEEE Radar Conference
Paper i proceeding
2023

Prediction of Hemi-Boreal Forest Biomass Change Using Alos-2 Palsar-2 L-Band SAR Backscatter

Ivan Huuva, H. Persson, J. Wallerman et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2023-July, p. 3326-3329
Paper i proceeding
2023

Development and Initial Evaluation of the Tower-based Borealscat-2 P- and L-Band Tomographic SAR

Lars Ulander, Albert Monteith, J.E.S. Fransson
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2023-July, p. 2192-2194
Paper i proceeding
2023

Experimental Evaluation of Moving Target Compensation in High Time-Bandwidth Noise Radar

Martin Ankel, Robert Jonsson, Mats O. Tholén et al
20th European Radar Conference, EuRAD 2023, p. 213-216
Paper i proceeding
2023

TomoSense: A unique 3D dataset over temperate forest combining multi-frequency mono- and bi-static tomographic SAR with terrestrial, UAV and airborne lidar, and in-situ forest census

S. Tebaldini, Mauro Mariotti d'Alessandro, Lars Ulander et al
Remote Sensing of Environment. Vol. 290
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Implementation of a coherent real-time noise radar system

Martin Ankel, Mats O. Tholén, Tomas Bryllert et al
IET Radar, Sonar and Navigation. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

COMPARISON OF TOWER-BASED AND SATELLITE L- AND C-BAND RADAR BACKSCATTER FROM A BOREAL FOREST

Theresa Leistner, Albert Monteith, Lars Ulander
IGARSS 2023 - 2023 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM, p. 8319-8322
Paper i proceeding
2023

Bistatic noise radar: Demonstration of correlation noise suppression

Martin Ankel, Robert Jonsson, Tomas Bryllert et al
IET Radar, Sonar and Navigation. Vol. 17 (3), p. 351-361
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Diurnal Cycles of L-Band Tomographic SAR Backscatter in a Boreal Forest During Summer: Observations by the Borealscat Tower Radar

Patrik Bennet, Albert Monteith, Lars Ulander
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2023-July, p. 2195-2198
Paper i proceeding
2022

Empirical Relationship Between the Doppler Centroid Derived From X-Band Spaceborne InSAR Data and Wind Vectors

Anis Elyouncha, Leif Eriksson, Roland Romeiser et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Weather and seasonal effects on vertical reflectivity profiles: Tower-based coherent and correlation tomographic observations

Albert Monteith, Lars Ulander
Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR. Vol. 2022-July, p. 476-480
Paper i proceeding
2022

Factorized Geometrical Autofocus for UWB UHF-band SAR with a GPS-supported Linear Track Model

Jan Torgrimsson, Patrik Dammert, H. Hellsten et al
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. Vol. 58 (4), p. 3147-3161
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A Tower-Based Radar Study of Temporal Coherence of a Boreal Forest at P-, L-, and C-Bands and Linear Cross Polarization

Albert Monteith, Lars Ulander
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Joint retrieval of ocean surface wind and current vectors from satellite SAR data using a Bayesian inversion method

Anis Elyouncha, Leif Eriksson, Göran Broström et al
Remote Sensing of Environment. Vol. 260
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Biomass Level-2 Products - Part II: Processing Schemes and AGB Estimation Results from Campaign Data

S. Tebaldini, Mauro Mariotti d'Alessandro, Francesco Banda et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2021-July, p. 783-786
Paper i proceeding
2021

TOWER-BASED RADAR FOR MONITORING A BOREAL FOREST: MEASUREMENT PERFORMANCE AND DESIGN TRADE-OFFS

Albert Monteith, Lars Ulander
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2021-July, p. 1954-1957
Paper i proceeding
2021

Forest Applications

Kostas Papathanassiou, S. R. Cloude, M. Pardini et al
Remote Sensing and Digital Image Processing. Vol. 25, p. 59-117
Kapitel i bok
2021

Mapping tree height in burkina faso parklands with tandem-x

Maciej Soja, Martin Karlson, Jules Bayala et al
Remote Sensing. Vol. 13 (14)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

THE TOMOSENSE EXPERIMENT: MONO- AND BISTATIC SAR TOMOGRAPHY OF FORESTED AREAS AT P-, L-, AND C-BAND

S. Tebaldini, Mauro Mariotti d'Alessandro, Lars Ulander et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2021-July, p. 7955-7958
Paper i proceeding
2021

Temporal Characteristics of P-band Tomographic Radar Backscatter of a Boreal Forest

Albert Monteith, Lars Ulander
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vol. 14, p. 1967-1984
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Evaluating P-Band TomoSAR for Biomass Retrieval in Boreal Forest

Erik Blomberg, Lars Ulander, S. Tebaldini et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 59 (5), p. 3793-3804
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

BIOMASS LEVEL-2 PRODUCTS - PART I: RATIONALE AND APPLICATIONS

Lars Ulander, Mauro Mariotti d'Alessandro, Francesco Banda et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2021-July, p. 779-782
Paper i proceeding
2021

Mapping above-ground biomass in tropical forests with ground-cancelled P-band SAR and limited reference data

Maciej Soja, S. Quegan, Mauro M. d'Alessandro et al
Remote Sensing of Environment. Vol. 253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Boreal Forest Properties from TanDEM-X Data Using Interferometric Water Cloud Model and Implications for a Bistatic C-Band Mission

Jan Askne, Lars Ulander
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vol. 14, p. 8627-8637
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

The BIOMASS level 2 prototype processor: Design and experimental results of above-ground biomass estimation

Francesco Banda, Davide Giudici, Thuy Le Toan et al
Remote Sensing. Vol. 12 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Interferometric Ground Cancellation for Above Ground Biomass Estimation

Mauro Mariotti d'Alessandro, Stefano Tebaldini, Shaun Quegan et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 58 (9), p. 6410-6419
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Estimation of Stem Density in Hemi-Boreal Forests using Airborne Low-Frequency Synthetic Aperture Radar

Johan E.S. Franssen, J. Wallerman, H. Persson et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 4152-4155
Paper i proceeding
2020

Predictions of Biomass Change in a Hemi-Boreal Forest Based on Multi-Polarization L- and P-Band SAR Backscatter

Ivan Huuva, Henrik J. Persson, Maciej J. Soja et al
Canadian journal of remote sensing. Vol. 46 (6), p. 661-680
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

National Forest Biomass Mapping Using the Two-Level Model

Maciej Soja, J.E.S. Fransson, Lars Ulander
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vol. 13, p. 6391-6400
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

USING THE TWO-LEVEL MODEL WITH TANDEM-X FOR LARGE-SCALE FOREST MAPPING

Henrik J. Persson, Maciej J. Soja, Johan E. S. Fransson et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 4484-4487
Paper i proceeding
2019

Airborne SAR for Calibration of P-Band Tower Radar

Lars Ulander, Albert Monteith, Per-Olov Frölind et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 541-544
Paper i proceeding
2019

BIOMASS L2 Prototype Processor : Current Status

Francesco Banda, Davide Giudici, Shaun Quegan et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 5996-5999
Paper i proceeding
2019

Measurements of Sea Surface Currents in the Baltic Sea Region Using Spaceborne Along-Track InSAR

Anis Elyouncha, Leif Eriksson, Roland Romeiser et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 57 (11), p. 8584-8599
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

SAR Processing Without a Motion Measurement System

Jan Torgrimsson, Patrik Dammert, Hans Hellsten et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 57 (2), p. 1025-1039
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Factorized Geometrical Autofocus at UHF-band

Jan Torgrimsson, Lars Ulander, Patrik Dammert
2019 International Radar Conference, RADAR 2019
Paper i proceeding
2019

On the Sensitivity of TanDEM-X-Observations to Boreal Forest Structure

Jan Askne, Henrik J. Persson, Lars Ulander
Remote Sensing. Vol. 11 (14)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Using Sentinel-1 Ocean Data for Mapping Sea Surface Currents Along the Southern Norwegian Coast

Anis Elyouncha, Leif Eriksson, Harald Johnsen et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 8058-8061
Paper i proceeding
2019

The European Space Agency BIOMASS mission: Measuring forest above-ground biomass from space

S. Quegan, T. Le Toan, J. Chave et al
Remote Sensing of Environment. Vol. 227, p. 44-60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Calibration of a Ground-Based Array Radar for Tomographic Imaging of Natural Media

Albert Monteith, Lars Ulander, Stefano Tebaldini
Remote Sensing. Vol. 11 (24), p. 1-22
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Simulation of Effect of Periodically Missing Samples on Decoding in Passive Synthetic Aperture Radar System Using OFDM

Anders Haglund, Per-Olov Frolind, Lars Ulander
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 2949-2952
Paper i proceeding
2018

Evaluating spaceborne L-band pol tomo SAR for forest biomass retrieval based on airborne SAR data

Erik Blomberg, L. Ferro-Famil, Lars Ulander et al
Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR. Vol. 2018-June, p. 1405-1407
Paper i proceeding
2018

National forest mapping of stem volume using TanDEM-X

H. Persson, Maciej Soja, Lars Ulander et al
Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR. Vol. 2018-June, p. 52-54
Paper i proceeding
2018

SAR processing UWB VHF data without a motion measurement system

Jan Torgrimsson, Patrik Dammert, H. Hellsten et al
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Vol. 10647
Paper i proceeding
2018

Multiport vector network analyzer radar for tomographic forest scattering measurements

Lars Ulander, Albert Monteith, Maciej Soja et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Vol. 15 (12), p. 1897-1901
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Forest Biomass Retrieval from L-Band SAR Using Tomographic Ground Backscatter Removal

Erik Blomberg, L. Ferro-Famil, Maciej Soja et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Vol. 15 (7), p. 1030-1034
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Wind direction ambiguity removal using along-track InSAR: A case study

Anis Elyouncha, Leif Eriksson, Roland Romeiser et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. Volume 2018-July, p. 3262-3265
Paper i proceeding
2018

THE BIOMASS MISSION: OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

Thuy Le Toan, Jerome Chave, Jorgen Dall et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2018-July, p. 8563-8566
Paper i proceeding
2018

Interferometric Ground Notching of SAR Images for Estimating Forest Above Ground Biomass

M. Mariotti d'Alessandro, S. Tebaldini, S. Quegan et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2018-July, p. 8797-8800
Paper i proceeding
2018

Unveiling the Complex Structure of Tasmanian Temperate Forests with Model-Based Tandem-X Tomography

Maciej J. Soja, Susan C. Baker, Gregory J. Jordan et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2018-July, p. 383-386
Paper i proceeding
2018

LONG-TERM P-BAND TOMOSAR OBSERVATIONS FROM THE BOREALSCAT TOWER EXPERIMENT

Albert Monteith, Lars Ulander
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2018-July, p. 8594-8597
Paper i proceeding
2018

Modeling and Detection of Deforestation and Forest Growth in Multitemporal TanDEM-X Data

Maciej Soja, H. Persson, Lars Ulander
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vol. 11 (10), p. 3548-3563
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Temporal survey of P- A nd L-band polarimetric backscatter in boreal forests

Albert Monteith, Lars Ulander
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vol. 11 (10), p. 3564-3577
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Biomass growth from multi-temporal TanDEM-X interferometric synthetic aperture radar observations of a boreal forest site

Jan Askne, H. Persson, Lars Ulander
Remote Sensing. Vol. 10 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

MODEL-BASED ESTIMATION OF TROPICAL FOREST BIOMASS FROM NOTCH FILTERED P-BAND SAR BACKSCATTER

Maciej J. Soja, Mauro M. d'Alessandro, Shaun Quegan et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2018-July, p. 8617-8620
Paper i proceeding
2017

SAR processing without a motion measurement system

Jan Torgrimsson, Patrik Dammert, Hans Hellsten et al
Proceedings of EURAD. Vol. Volume 2018-January, p. 1-4
Paper i proceeding
2017

Passive synthetic-aperture radar for detection of ground vehicles

Lars Ulander, Per-Olov Frölind, Anders Gustavsson et al
Radar 2017, International Conference on Radar Systems
Paper i proceeding
2017

Experiences from large-scale forest mapping of Sweden using TanDEM-X data

Henrik Persson, Håkan Olsson, Maciej Soja et al
Remote Sensing. Vol. 9 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Airborne passive SAR imaging based on DVB-T signals

Lars Ulander, Per-Olov Frölind, Anders Gustavsson et al
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 2408-2411
Paper i proceeding
2017

Simultaneous passive SAR imaging and detection of airborne targets

Thomas Sjögren, Per-Olov Frölind, Rolf Ragnarsson et al
IET Conference Publications. Vol. 2017 (CP728)
Paper i proceeding
2017

Analysis of a ground target deployment in an airborne passive SAR experiment

Per-Olov Frölind, Anders Gustavsson, A. Haglund et al
2017 IEEE Radar Conference, RadarConf 2017, 8-12 May, p. 0273-0278
Paper i proceeding
2017

Mapping and modeling of boreal forest change in TanDEM-X data with the two-level model

Maciej Soja, Henrik Persson, Lars Ulander
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2017-July, p. 2887-2890
Paper i proceeding
2017

Time series of P- and L-band forest backscatter from BorealScat

Lars Ulander, Albert Monteith
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2017-July, p. 4310-4313
Paper i proceeding
2017

Measurements of forest biomass change using L- and P-band SAR backscatter

Ivan Huuva, Johan Fransson, Henrik Persson et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2017-July, p. 5818-5821
Paper i proceeding
2017

Biomass estimation in a boreal forest from TanDEM-X data, lidar DTM, and the interferometric water cloud model

Jan Askne, Maciej Soja, Lars Ulander
Remote Sensing of Environment. Vol. 196, p. 265-278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Estimation of Boreal Forest Properties From TanDEM-X Data Using Inversion of the Interferometric Water Cloud Model

Maciej Soja, Jan Askne, Lars Ulander
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Vol. 14 (7), p. 997-1001
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Testing C-band convoy mission for forest monitoring

Svein Solberg, Lars Ulander, Johan Fransson
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2017-July, p. 3856-3857
Paper i proceeding
2017

SESAME: A single-pass interferometric Sentinel-1 companion SAR mission for monitoring geo- and biosphere dynamics

Helmut Rott, Paco Lopez-Dekker, Svein Solberg et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2017-July, p. 107-110
Paper i proceeding
2017

Phase calibration of TanDEM-X ATI-SAR data for sea surface velocity measurements

Anis Elyouncha, Leif Eriksson, Roland Romeiser et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2017-July, p. 922-925
Paper i proceeding
2016

Wind-wave effect on ATI-SAR measurements of ocean surface currents in the Baltic Sea

Anis Elyouncha, Leif Eriksson, Roland Romeiser et al
36th IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2016; Beijing; China; 10-15 July 2016. Vol. 2016-November, p. 3982-3985
Paper i proceeding
2016

Simulated biomass retrieval from the spaceborne tomographic Saocom-CS mission at L-band

Erik Blomberg, Maciej Soja, L. Ferro-Famil et al
European Space Agency, (Special Publication) ESA SP. Vol. 740
Paper i proceeding
2016

Factorized Geometrical Autofocus: On the geometry search

Jan Torgrimsson, Lars Ulander, P. Dammert et al
IEEE Radar Conference (RadarConf), Philadelphia, PA, USA, May 02-06, 2016, p. 293-297
Paper i proceeding
2016

Estimation of Forest Stem Volume using ALOS-2 PALSAR-2 Satellite Images

Johan Fransson, Maurizio Santoro, J. Wallerman et al
Proceedings of 36th IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2016; Beijing; China; 10-15 July 2016. Vol. 2016-November, p. Art no 7730388, Pages 5327-5330
Paper i proceeding
2016

An Efficient Solution to the Factorized Geometrical Autofocus Problem

Jan Torgrimsson, Patrik Dammert, Hans Hellsten et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 54 (8), p. 4732-4748
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Borealscat: A tower experiment for understanding temporal changes in P- and L-band backscattering from a Boreal forest

Lars Ulander, Maciej Soja, Albert Monteith et al
European Space Agency, (Special Publication) ESA SP. Vol. 740
Paper i proceeding
2016

Mapping Topography and Forest Parameters in a Boreal Forest with Dual-Baseline TanDEM-X Data and the Two-Level Model

Maciej Soja, Lars Ulander
Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR
Paper i proceeding
2016

BorealScat: A Tower-Based Tomographic and Polarimetric Radar Experiment in the Boreal Forest at P- and L-Band

Albert Monteith, Maciej Soja, Lars Ulander et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2016-November, p. 7458 - 7461
Paper i proceeding
2015

Detection of Forest Change and Robust Estimation of Forest Height from Two-Level Model Inversion of Multi-Temporal Single-Pass InSAR Data

Maciej Soja, H. Persson, Lars Ulander
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Vol. 2015-November, p. 3886-3889
Paper i proceeding
2015

Forest Biomass Retrieval from BioSAR 2010 P-band SAR Data using a Regression-Based Model

Erik Blomberg, Maciej Soja, Lars Ulander
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Vol. 2015-November, p. 4193-4195
Paper i proceeding
2015

Estimation of Forest Biomass From Two-Level Model Inversion of Single-Pass InSAR Data

Maciej Soja, H. Persson, Lars Ulander
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 53 (9), p. 5083-5099
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

A polarimetric model of topographic effects on P-band forest backscatter

Erik Blomberg, Maciej Soja, Lars Ulander
Proceedings of PolInSAR 2015
Paper i proceeding
2015

Estimation of Forest Height and Canopy Density From a Single InSAR Correlation Coefficient

Maciej Soja, H. Persson, Lars Ulander
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Vol. 12 (3), p. 646-650
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

VHF/UHF bistatic and passive SAR ground imaging

Lars Ulander, P.O. Frolind, A. Gustavsson et al
IEEE National Radar Conference - Proceedings. Vol. 2015-June (June), p. 669-673
Paper i proceeding
2015

Mono- and Bistatic UHF-Band SAR Measurements of a Hemi-Boreal Forest

Lars Ulander, Maciej Soja, Anders Gustavsson et al
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Vol. 2015-November, p. 5079-5082
Paper i proceeding
2015

Detection of Thinning and Clear-Cuts using TanDEM-X Data

Henrik Persson, Maciej Soja, Lars Ulander et al
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Vol. 2015-November, p. 2907-2910
Paper i proceeding
2014

Retrieval and Quality Assessment of Wind Velocity Vectors on the Ocean With C-Band SAR

Gisela Carvajal, Leif Eriksson, Lars Ulander
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 52 (5), p. 2519-2537
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

P-band Polarimetric Model of Vertical Tree Stems on Sloping Ground

Erik Blomberg, Maciej Soja, Lars Ulander
Joint 2014 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2014 and the 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, CSRS 2014; Quebec Convention CentreQuebec City; Canada; 13 July 2014 through 18 July 2014, p. 80-83
Paper i proceeding
2014

Estimation of Boreal Forest Biomass from Two-Level Model Inversion of Interfermetric TanDEM-X Data

Maciej Soja, H. Persson, Lars Ulander
Joint 2014 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2014 and the 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, CSRS 2014; Quebec Convention CentreQuebec City; Canada; 13 July 2014 through 18 July 2014, p. 3398-3401
Paper i proceeding
2014

Autofocus and analysis of geometrical errors within the framework of fast factorized back-projection

Jan Torgrimsson, Patrik Dammert, H. Hellsten et al
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Vol. 9093, p. Article number 909303-
Paper i proceeding
2014

Polarimetric-interferometric boreal forest scattering model for BIOMASS end-to-end simulator

Maciej Soja, Lars Ulander
Joint 2014 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2014 and the 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, CSRS 2014; Quebec Convention CentreQuebec City; Canada; 13 July 2014 through 18 July 2014, p. 1061-1064
Paper i proceeding
2014

Biomass retrieval from P-band polarimetric and interferometric SAR data, challenges and recent results

T. Le Toan, Lars Ulander, K Papathanassiou et al
Joint 2014 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2014 and the 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, CSRS 2014; Quebec City; Canada; 13 July 2014 through 18 July 2014, p. 1417-1420
Paper i proceeding
2014

Measurements of Forest Biomass Change Using P-Band Synthetic Aperture Radar Backscatter

Gustaf Sandberg, Lars Ulander, J. Wallerman et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 52 (10), p. 6047-6061
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Impulse response function for ultra-wideband SAR

Lars Ulander
European Conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR), Berlin, Germany, 3-5 June 2014, p. 798-801
Paper i proceeding
2014

Suppression of Clutter in Multichannel SAR GMTI

T.K. Sjögren, V.T. Vu, M.I. Pettersson et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 52 (7), p. 4005-4013
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Factorized Geometrical Autofocus for Synthetic Aperture Radar Processing

Jan Torgrimsson, P. Dammert, H. Hellsten et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 52 (10), p. 6674-6687
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Two-Level Forest Model Inversion of Interferometric TanDEM-X Data

Maciej Soja, Lars Ulander
Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR. Vol. Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR, p. 1137-1140
Paper i proceeding
2013

Digital Canopy Model Estimation from TanDEM-X Interferometry using High-Resolution Lidar DEM

Maciej Soja, Lars Ulander
Proceedings of IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 21-26 July 2013, p. 165-168
Paper i proceeding
2013

Model-Based Biomass Estimation of a Hemi-Boreal Forest from Multitemporal TanDEM-X Acquisitions

Jan Askne, J. E. S. Fransson, Maurizio Santoro et al
Remote Sensing. Vol. 5 (11), p. 5574-5597
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Correlation between Synthetic Aperture Radar Surface Winds and Deep Water Velocity in the Amundsen Sea, Antarctica

Gisela Carvajal, Anna Wåhlin, Leif Eriksson et al
Remote Sensing. Vol. 5 (8), p. 4088-4106
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Estimation of stem volume in hemi-boreal forests using airborne low-frequency Synthetic Aperture Radar and lidar data

J.E.S. Fransson, J. Wallerman, A. Gustavsson et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 161-164
Paper i proceeding
2013

Regression-Based Retrieval of Boreal Forest Biomass in Sloping Terrain using P-band SAR Backscatter Intensity Data

Maciej Soja, Gustaf Sandberg, Lars Ulander
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 51 (5), p. 2646-2665
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Comparison between current fields detected with infrared radiometry and modeled currents around Sweden

Gisela Carvajal, Leif Eriksson, Lars Ulander et al
33rd IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS); 2013, Melbourne, p. 1270-1273
Paper i proceeding
2013

Modelling of TanDEM-X Measured Forest Height from Small Footprint Lidar Data

Maciej Soja, Lars Ulander
URSI Comission-F Microwave Signatures 2013
Poster (konferens)
2012

The BIOMASS mission retrieval algorithms: Results from recent campaigns

T. Le Toan, Lars Ulander, K. Papathanassiou et al
Proc. IGARSS 2012, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munich, Germany, 22-27 July 2012, p. 5546-5549
Paper i proceeding
2012

Forest biomass and the science of inventory from space

S. Saatchi, Lars Ulander, M. Williams et al
Nature Climate Change. Vol. 2 (12), p. 826-827
Artikel i övrig tidskrift
2012

Measurements of forest change using P-band SAR backscatter

Gustaf Sandberg, Lars Ulander, J. E. S. Fransson et al
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), p. 1652-1655
Paper i proceeding
2012

Boreal Forest Biomass Mapping with P-band SAR Backscatter

Maciej Soja, Gustaf Sandberg, Lars Ulander
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2012
Poster (konferens)
2012

The science and measurement concepts underlying the BIOMASS mission

S. Quegan, J. Chave, J. Dall et al
Proc. IGARSS 2012, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munich, Germany, 22-27 July 2012, p. 5542-5545
Paper i proceeding
2012

Assessing Performance of L- and P-Band Polarimetric Interferometric SAR Data in Estimating Boreal Forest Above-Ground Biomass

M. Neumann, S. S. Saatchi, Lars Ulander et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 50 (3), p. 714-726
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Biomass retrieval of boreal forest for the satellite P-band synthetic-aperture radar BIOMASS

Lars Ulander, Gustaf Sandberg, Maciej Soja
Proc. RVK 2012, Stockholm, Sweden, 6 March 2012, p. 1 page-
Övrigt konferensbidrag
2012

BIOMASS end-to-end mission performance assessment

P. López-Dekker, J.A. García, F. De Zan et al
Proc. IGARSS 2012, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munich, Germany, 22-27 July 2012, p. 1602-1605
Paper i proceeding
2012

Estimation of forest variables using TanDEM-X data in combination with a high resolution DEM

H. Persson, Maciej Soja, Santoro Maurizio et al
Proceedings for ForestSAT 2012
Övrigt konferensbidrag
2012

Evaluation of a geometrical autofocus algorithm within the framework of Fast Factorized Back-Projection

Hans Hellsten, Jan Torgrimsson, Patrik Dammert et al
Proceedings of IET RADAR 2012, 22-25 October, Glasgow, Scotland. Vol. 2012 (603 CP)
Paper i proceeding
2011

A Hybrid Model for Polarimetric and Interferometric P-band SAR Modelling of Forests

Maciej Soja, Lars Ulander
Proceedings of PolInSAR 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry
Övrigt konferensbidrag
2011

L- and P-band backscatter intensity for biomass retrieval in hemiboreal forest

Gustaf Sandberg, Lars Ulander, J. E. S. Fransson et al
Remote Sensing of Environment. Vol. 115 (11), p. 2874 - 2886
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Statistical Analysis of VHF-Band Tree Backscattering Using Forest Ground Truth Data and PO Scattering Model

Anatoliy Kononov, Annelie Wyholt, Gustaf Sandberg et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 49 (8), p. 3035-3046
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Impact and modeling of topographic effects on P-band SAR backscatter from boreal forests

Gustaf Sandberg, Maciej Soja, Lars Ulander
Proceedings of IGARSS 2011 Symposium, Vancouver, Canada, 24-29 July, 2011, p. 3522-3525
Övrigt konferensbidrag
2011

Parametric and non-parametric forest biomass estimation from PolInSAR data

M. Neumann, S. S. Saatchi, Lars Ulander et al
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2011. Vancouver, 24-29 July 2011, p. 420-423
Paper i proceeding
2011

The BIOMASS mission: Mapping global forest biomass to better understand the terrestrial carbon cycle

T. Le Toan, S. Quegan, M. Davidson et al
Remote Sensing of Environment. Vol. 115, p. 2850-2860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Retrieval and assessment of sub-mesoscalewind velocity vectors with Synthetic Aperture Radar

Gisela Carvajal, Leif Eriksson, Lars Ulander
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2011. Vancouver, 24-29 July 2011, p. 2041-2044
Paper i proceeding
2011

BIOMASS End-to-End performance Simulator

P. López-Dekker, F. De Zan, T. Börner et al
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2011. Vancouver, 24-29 July 2011, p. 4249-4252
Paper i proceeding
2011

Biomass Retrieval Algorithm Based on P-band BioSAR Experiments of Boreal Forest

Lars Ulander, Gustaf Sandberg, Maciej Soja
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2011. Vancouver, 24-29 July 2011, p. 4245-4248
Övrigt konferensbidrag
2011

BIOSAR 2010 - A SAR campaign in support to the BIOMASS mission

Lars Ulander, Anders Gustavsson, Pascale Dubois-Fernandez et al
Proceedings of IGARSS 2011 Symposium, Vancouver, Canada, 24-29 July, 2011, p. 1528-1531
Övrigt konferensbidrag
2010

The BIOMASS mission – an ESA Earth Explorer candidate to measure the biomass of the Earth’s forests

Klaus Scipal, M. Arcioni, J. Chave et al
Proceedings of the 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Honolulu, HI, USA, 25-30 July 2010, p. 52-55
Övrigt konferensbidrag
2010

K&C Science Report – Phase 1, Detection of deforestation in Swedish forest

J.E.S. Fransson, Håkan Olsson, Leif Eriksson et al
Rapport
2010

Fast Factorized Back-Projection for Bistatic SAR Processing

Lars Ulander, Per-Olov Frölind, A. Gustavsson et al
Proceedings of European Conference on Synthetic Aperture Radar, Aachen, Germany, 7-10 June 2010, p. 1002-1005
Övrigt konferensbidrag
2010

Topographic Correction for Biomass Retrieval from P-band SAR Data in Boreal Forests

Maciej Soja, Gustaf Sandberg, Lars Ulander
Proceedings of IGARSS 2010 Symposium, Remote Sensing: Global Vision for Local Action, Honolulu, Hawaii, USA, 25-30 July, 2010, p. 4776-4779
Övrigt konferensbidrag
2010

Detection of Moving Targets by Focusing in UWB SAR-Theory and Experimental Results

V. T. Vu, T. K. Sjogren, M. I. Pettersson et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 48 (10), p. 3799-3815
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

RFI Suppression In Ultrawideband SAR Using Adaptive Line Enhancer

V. T. Vu, T. K. Sjögren, Mats I. Pettersson et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Vol. 7 (4), p. 694-698
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Clear-Cut Detection in Swedish Boreal Forest Using Multi-Temporal ALOS PALSAR Backscatter Data

M. Santoro, J.E.S. Fransson, Leif Eriksson et al
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vol. 3 (4), p. 618-631
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Design of Optimum Weighting Functions for LFM Signals

Anatoliy Kononov, Lars Ulander, Leif Eriksson
Convergence and Hybrid Information Technologies, Marius Crisan (Ed.), p. 389-412
Kapitel i bok
2009

Comparison of L- and P-band biomass retrievals based on backscatter from the BioSAR campaign

Gustaf Sandberg, Lars Ulander, J.E.S. Fransson et al
Proceedings of IGARSS 2009 Symposium, Earth Observation – Origins to Applications, Cape Town, South Africa, 13-17 July, 2009. Vol. IV, p. 169-172
Övrigt konferensbidrag
2009

Model-based compensation of topography effects for improved stem volume retrieval from CARABAS-II VHF-band SAR images

Klas Folkesson, Gary Smith Jonforsen, Lars Ulander
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 47 (4), p. 1045-1055
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Measurements of Faraday Rotation Using Polarimetric PALSAR Images

Gustaf Sandberg, Leif Eriksson, Lars Ulander
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Vol. 6 (1), p. 142-146
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Signatures of ALOS PALSAR L-Band Backscatter in Swedish Forest

M Santoro, J.E.S. Fransson, Leif Eriksson et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 47 (12), p. 4001-4019
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Evaluating VHF-Band SAR Autofocus Algorithms using a Forest Backscatter Model

Annelie Wyholt, Lars Ulander
2009 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2009; Cape Town; South Africa; 12 July 2009 through 17 July 2009. Vol. 4, p. 9-12
Paper i proceeding
2009

Mapping and monitoring clear-cuts in Swedish forest using ALOS PALSAR satellite images

Andreas Pantze, Anders H. Krantz, J.E.S. Fransson et al
Proceedings of IGARSS 2009 Symposium, Earth Observation – Origins to Applications, Cape Town, South Africa, 13-17 July, 2009. Vol. III, p. 589-592
Övrigt konferensbidrag
2009

Investigations on forestry applications in Sweden using ALOS PALSAR

M. Santoro, J.E.S. Fransson, Leif Eriksson et al
Proceedings of ALOS PI 2008 Symposium, Island of Rhodes, Greece, 3-7 November 2008. Vol. ESA-SP 664
Övrigt konferensbidrag
2008

Modeling of change detection in VHF- and UHF-band SAR

Lars Ulander, M. Lundberg
in Proceedings of EUSAR 2008, 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, GE, 2-5 June 2008. Vol. 4, p. 127-130
Övrigt konferensbidrag
2008

First Results on VHF-band SAR Imaging using Circular Tracks

P-O. Frölind, A. Gustavsson, Lars Ulander
in Proceedings of EUSAR 2008, 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, GE, 2-5 June 2008. Vol. 1, p. 221-224
Övrigt konferensbidrag
2008

ALOS PALSAR calibration and validation activities in Sweden

Leif Eriksson, Gustaf Sandberg, J.E.S. Fransson et al
Proceedings of The First Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes for ALOS Science Program in Kyoto, Kyoto, Japan, 19 - 23 November, 2007. Vol. JAXA-SP-07-012
Övrigt konferensbidrag
2008

Bistatic Experiment with Ultra-Wideband VHF-band Synthetic-Aperture Radar

Lars Ulander, B. Flood, P-O. Frölind et al
in Proceedings of EUSAR 2008, 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, GE, 2-5 June 2008. Vol. 1, p. 131-134
Övrigt konferensbidrag
2008

Validating backscatter models for CARABAS SAR images of coniferous forests

Klas Folkesson, Gary Smith Jonforsen, Lars Ulander
Canadian J. of Remote Sensing. Vol. 34 (5), p. 480-495
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Review of polarimetric indicators for forest characterisation over several sites

P. Dubois-Fernandez, S. Angelliaume, I. Champion et al
Proceedings of IGARSS 2008, July 6-11, 2008, Boston, Massachusetts, USA. Vol. IV, p. 319-322
Övrigt konferensbidrag
2008

A physical-optics model for double-bounce scattering from tree stems standing on an undulating ground surface

Björn Hallberg, Gary Smith Jonforsen, Lars Ulander et al
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 46 (9), p. 2607-2621
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Detection of clear-cuts using ALOS PALSAR satellite images

J.E.S. Fransson, Mattias Magnusson, Håkan Olsson et al
Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR. Vol. 1-4
Paper i proceeding
2008

PALSAR Calibration Results from Sweden

Gustaf Sandberg, Leif Eriksson, Lars Ulander
Rapport
2008

First results from a bistatic VHF SAR experiment

A. Gustavsson, B. Flood, P-O. Frölind et al
in Proceedings of RVK08, Växjö, Sweden, 9-11 June 2008, p. 197-201
Övrigt konferensbidrag
2008

Swiss Airborne Monostatic and Bistatic Dual-Pol SAR Experiment at the VHF-Band

A. Barmettler, L. Zuberbühler, E. Meier et al
in Proceedings of EUSAR 2008, 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, GE, 2-5 June 2008. Vol. 1, p. 139-142
Övrigt konferensbidrag
2007

A Physical-optics Model for Predicting VHF/UHF-band HH-pol Backscatter from Coniferous Forests in Undulating Terrain

Gustaf Sandberg, Björn Hallberg, Gary Smith Jonforsen et al
5th International Symposium on Retrieval of Bio- and Geophysical Parameters from SAR Data, Bari, Italy, September 25-28, 2007, ESA, Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l`Automazione
Övrigt konferensbidrag
2007

Effects of Forest Biomass and Stand Consolidation on P-Band Backscatter

Gary Smith Jonforsen, Klas Folkesson, Björn Hallberg et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Vol. 4 (4), p. 669-673
Artikel i övrig tidskrift
2007

ALOS PALSAR Calibration and Validation Results from Sweden

Leif Eriksson, Gustaf Sandberg, Lars Ulander et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2007), Barcelona, Spain, July 23-27, 2007. Vol. DOI: 10.1109/IGARSS.2007.4423115, p. 1589-1592
Övrigt konferensbidrag
2007

Bistatic VHF and UHF SAR for urban environments

J.R. Rasmusson, M. Blom, B. Flood et al
Proceedings of SPIE -- Volume 6547, Radar Sensor Technology XI, James L. Kurtz, Robert J. Tan, Editors, 654705, May 2, 2007. Vol. 6547
Övrigt konferensbidrag
2007

Detection of forest changes using ALOS PALSAR satellite images

J.E.S. Fransson, M. Magnusson, H. Olsson et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2007), Barcelona, Spain, July 23-27, 2007. Vol. DOI: 10.1109/IGARSS.2007.4423308, p. 2330-2333
Övrigt konferensbidrag
2007

Topographic and Number Density Effects in Forest Observations with P-band SAR

Lars Ulander, Gustaf Sandberg, Klas Folkesson et al
5th International Symposium on Retrieval of Bio- and Geophysical Parameters from SAR Data, Bari, Italy, September 25-28, 2007, ESA, Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l´Automazione
Övrigt konferensbidrag
2007

Mapping of Wind-Thrown Forests Using VHF/UHF SAR Images

J.E.S. Fransson, M. Magnusson, Klas Folkesson et al
IEEE 2007 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2007), Barcelona, Spain, July 23-27 2007. Vol. DOI: 10.1109/IGARSS.2007.4423313, p. 2350-2353
Övrigt konferensbidrag
2007

Faraday rotation measured in polarimetric PALSAR images compared with theoretical expectations

Gustaf Sandberg, Leif Eriksson, Lars Ulander
Proc. ASAR, Vancouver, BC, Canada, Sep.
Övrigt konferensbidrag
2007

Stem volume estimation for boreal forest using ALOS PALSAR

Leif Eriksson, M. Magnusson, J.E.S. Fransson et al
5th International Symposium on Retrieval of Bio- and Geophysical Parameters from SAR Data for Land Applications, Bari, Italy, September 25-28, 2007, ESA, Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l´Automazione, p. CD-
Övrigt konferensbidrag
2007

Estimation of forest stem volume using ALOS PALSAR satellite images

M. Magnusson, J.E.S. Fransson, Leif Eriksson et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2007), Barcelona, Spain, July 23-27, 2007. Vol. DOI: 10.1109/IGARSS.2007.4423813, p. 4343-4346
Övrigt konferensbidrag
2006

Mapping of wind-thrown forests using the VHF-band CARABAS-II SAR

Lars Ulander, A. Gustavsson, Gary Smith Jonforsen et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Denver, Colorado, July 2006., p. 3684-
Övrigt konferensbidrag
2006

A challenge problem for detection of targets in foliage

M. Lundberg, Lars Ulander, W.E. Pierson et al
Algorithms for Synthetic Aperture Radar Imagery XIII, Proceedings of the SPIE. Vol. 6237
Övrigt konferensbidrag
2006

Fast Factorised Backprojection Algorithm for Processing of Microwave SAR Data

Lars Ulander, P-O. Frölind, D. Murdin
EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.
Övrigt konferensbidrag
2006

Automatic Detection of Wind-Thrown Forest in VHF SAR Images

Klas Folkesson, Björn Hallberg, Gary Smith Jonforsen et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Denver, Colorado, July 2006., p. 3599-
Övrigt konferensbidrag
2006

Fast Factorised Backprojection Algorithm for Processing of SAR Data

P-O. Frölind, Lars Ulander, D. Murdin
Proc. IoA International Conference on Synthetic Aperture Sonar and Synthetic Aperture Radar, held in Lerici, Italy, 11-12 September, 2006., p. 168-175
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

ALOS Calibration and Validation Activities in Sweden

Lars Ulander, Leif Eriksson, Gary Smith Jonforsen et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Denver, Colorado, July 2006., p. 336-
Övrigt konferensbidrag
2006

Bistatic clutter suppression in low-frequency SAR

Lars Ulander, T. Martin
EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.
Övrigt konferensbidrag
2006

LORAM - A SAR/GMTI Data Collection Campaign

A. Gustavsson, Lars Ulander, P-O. Frölind et al
EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.
Övrigt konferensbidrag
2006

VHF/UHF Ultra-Wideband SAR Measurements of Forests

Gary Smith Jonforsen, Björn Hallberg, Klas Folkesson et al
EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.
Övrigt konferensbidrag
2006

Multi-pass and multi-date at P and L bands: Ground penetration and change detection

X. Dupuis, P. Dreuillet, Lars Ulander et al
EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.
Övrigt konferensbidrag
2005

Measurements on individual trees using multiple VHF SAR images

Björn Hallberg, Gary Smith Jonforsen, Lars Ulander
IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens.. Vol. 43 (10), p. 2261-2269
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Radar experiment addressing ground target detection based on VHF SAR data

Lars Ulander, A. Gustavsson, M. Lundberg et al
Proc. RVK 05, Radiovetenskap och kommunikation, Linköping, Sweden, June 14-16 2005, p. 233-238
Övrigt konferensbidrag
2005

Evaluation of using space- and airborne radar for mapping wind-thrown forests after the January 2005 hurricane in southern Sweden

Lars Ulander, Gary Smith Jonforsen, Leif Eriksson et al
Forestsat 2005 / Olsson, H.. Vol. A, p. 99-104
Övrigt konferensbidrag
2005

Bistatic ultra-wideband SAR for imaging of ground targets under foliage

Lars Ulander, T. Martin
Proc. 2005 IEEE International Radar Conference, held in Arlington, VA, May 9-12 2005, p. 419-423
Övrigt konferensbidrag
2005

Measurements at tree level using CARABAS-II

Björn Hallberg, Gary Smith Jonforsen, Lars Ulander
Forestsat 2005 / Olsson, H.. Vol. A, p. 54-58
Övrigt konferensbidrag
2005

Employing UAVs to augment ISR capabilities

A. Gustavsson, Lars Ulander, M. Karlsson et al
Proc. RVK 05, Radiovetenskap och kommunikation, Linköping, Sweden, June 14-16 2005, p. 221-226
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Remote Sensing at the Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology

Jan Askne, Gunnar Elgered, Bo Galle et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Newsletter (136), p. 11-18
Artikel i övrig tidskrift
2005

Mapping of Wind-thrown Forests in Southern Sweden Using Space- and Airborne SAR

Lars Ulander, Gary Smith Jonforsen, Leif Eriksson et al
IEEE "Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Seoul, Korea, 25-29 July. Vol. 5, p. 3619-3622
Övrigt konferensbidrag
2005

Low VHF-band backscatter from coniferous forests on sloping terrain

Gary Smith Jonforsen, Lars Ulander, X. Luo
IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens.. Vol. 43 (10), p. 2246-2260
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Bistatic SAR simulations for imaging of ground targets under foliage

T. Martin, Lars Ulander
Proc. RVK 05, Radiovetenskap och kommunikation, Linköping, Sweden, June 14-16 2005, p. 579-582
Övrigt konferensbidrag
2005

Mapping and monitoring forest stem volume using CARABAS

Klas Folkesson, J.E.S. Franssson, A. Gustavsson et al
Forestsat 2005 / Olsson, H.. Vol. B, p. 97-101
Övrigt konferensbidrag
2005

LORA - a new airborne imaging radar sensor

J. Rasmusson, B. Larsson, M. Blom et al
Proc. RVK 05, Radiovetenskap och kommunikation, Linköping, Sweden, June 14-16 2005, p. 531-534
Övrigt konferensbidrag
2004

Estimation of Forest Stem Volume in Sloping Terrain Using CARABAS-II VHF SAR Data

J.E.S. Fransson, Gary Smith Jonforsen, F. Walter et al
Can. J. Rem. Sens.. Vol. 30, p. 651-660
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Fast back-projection SAR processing using precision interpolation kernels

Per-Olov Frölind, Lars Ulander
EUSAR 2004, 5th European Conference on Synthetic Aperture Radr, held in Ulm, Germany, 25-27 May 2004., p. 153-156
Övrigt konferensbidrag
2004

VHF-band SAR for detection of concealed ground targets

Lars Ulander
Proc. NATO RTO Symposium on Sensor and Sensor Denial by Camouflage, Concealment and Deception, held in Brussels, Belgium, 19-20 April 2004, p. 19-1 - 19-11-
Övrigt konferensbidrag
2004

SAS processing using a polar version of fast factorised back-projection

Per-Olov Frölind, Lars Ulander, G. Shippey
IOA International Conference on Sonar Signal Processing, Loughborough, U.K., 14-15 Sep 2004. Vol. 26 (15)
Övrigt konferensbidrag
2004

Performance of VHF-band SAR change detection for wide-area surveilllance of concealed ground targets

Lars Ulander, W. Pierson, M. Lundberg et al
SPIE Proc. Algorithms for Synthetic Aperture Radar Imagery XI, Orlando, FL, 12-15 April 2004. Vol. 5427, p. 259-270
Övrigt konferensbidrag
2004

Applications of Low-Frequency SAR: Final Project Report, ESA Contract No. 16115/02/NL/MM

Gary Smith Jonforsen, Anders Carlström, Klas Folkesson et al
Rapport
2004

Performance Simulation of Spaceborne P-Band SAR for Global Biomass Retrieval

Björn Hallberg, Gary Smith Jonforsen, Annelie Olofsson et al
IEEE "Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Anchorage, Alaska, Sept 2004, p. 503-506
Paper i proceeding
2004

Automatic Segmentation of Multiple VHF-Band SAR Images to Improve Stem Volume Retrieval

Klas Folkesson, Gary Smith Jonforsen, Lars Ulander
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Anchorage, Alaska, Sept. 2004, p. 519-522
Paper i proceeding
2004

Combining various ISR assets to create a common and complete ground picture

A. Gustavsson, Lars Ulander
EUSAR 2004, 5th European Conference on Synthetic Aperture Radar, held in Ulm, Germany, 25-27 May 2004., p. 301-304
Övrigt konferensbidrag
2004

Simulation of a Spaceborne Low-Frequency SAR for Global Biomass Assessment

Björn Hallberg, Gary Smith Jonforsen, Annelie Olofsson et al
“Radar 2004”, Toulouse, France, 18-22 October, 2004.
Övrigt konferensbidrag
2003

A production line for forest stem volume measurements from VHF SAR data

F. Walter, J.E.S. Fransson, A. Gustavsson et al
IEEE "Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Toulouse, France, 21-25 July. Vol. IV, p. 2544-6
Övrigt konferensbidrag
2003

Synthetic-aperture radar processing using fast factorized back-projection

Lars Ulander, H. Hellsten, G. Stenstrom
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. Vol. 39 (3), p. 760-776
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Stem volume retrieval at stand level using multiple low-frequency SAR images

Klas Folkesson, Gary Smith Jonforsen, Lars Ulander
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Toulouse, France, 21-25 July. Vol. IV, p. 2556-8
Övrigt konferensbidrag
2002

Forest stem volume estimation using high-resolution lidar and SAR data

Gary Smith Jonforsen, Å. Persson, J. Holmgren et al
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Toronto, Canada, 24-28 June. Vol. IV, p. 2084-6
Övrigt konferensbidrag
1999

Simulations of Ground Moving Target Indication in an Ultra-Wideband and Wide-Beam SAR System

M.I. Pettersson, Lars Ulander, H. Hellsten
Proceedings of the SPIE's International Symposium on Optical Science, Engineering and Instrumentation, Denver, Colorado, USA. Vol. 3810, p. 84-95
Paper i proceeding
1999

Jammer Suppresson in an Ultra-Wideband and Widebeam SAR System

M.I. Pettersson, Lars Ulander
RADAR ´99. 5th International Conference on Radar System, Brest, France
Paper i proceeding
1996

RCS of dipoles used for SAR calibration

Lars Ulander, Zvonimir Sipus
EUSAR'96, Königswinter; Germany, 1996
Paper i proceeding
1991

Radar remote sensing of sea ice : measurements and theory

Lars Ulander
Doktorsavhandling

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 27 forskningsprojekt

2022–2025

Etablera samband mellan trädens vatteninnehåll och satellit-SAR i boreal skog

Lars Ulander Geovetenskap och fjärranalys
Rymdstyrelsen

2021–2022

Utveckling av metodik för satellitbaserad forskning och övervakning av kol- och vatten-cykeln i boreala skogsekosystem

Lars Ulander Geovetenskap och fjärranalys
Albert Monteith Geovetenskap och Fjärranalys 2
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

2021–2021

Utveckling av metodik för satellitbaserad forskning och övervakning av kol- och vattencykeln i boreala skogsekosystem

Lars Ulander Geovetenskap och fjärranalys
Albert Monteith Geovetenskap och Fjärranalys 2
Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

2021–2026

Mätning av skogens vitalitet med radarfjärranalys

Lars Ulander Geovetenskap och fjärranalys
Patrik Bennet Geovetenskap och Fjärranalys 2
Albert Monteith Geovetenskap och Fjärranalys 2
Formas

2020–2023

Satellitbaserade observationer av småskalig dynamik vid havsytan

Leif Eriksson Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Lars Ulander Geovetenskap och fjärranalys
Anis Elyouncha Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Rymdstyrelsen

3 publikationer finns
2020–2023

Kvantifiering och uppdelning av evapotranspiration i skog baserad på samlokaliserade radar- och fluxtornmätningar

Lars Ulander Rymd-, geo- och miljövetenskap
Albert Monteith Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Vetenskapsrådet (VR)

2020–2021

Kan granbarkborreangrepp på skog upptäckas i tidsserier med radarmätningar?

Lars Ulander Geovetenskap och fjärranalys
Hildur och Sven Wingquists stiftelse

2019–2020

Mark- och trädfuktighet och deras inverkan på radarsignalen från skog

Lars Ulander Rymd-, geo- och miljövetenskap
Hildur och Sven Wingquists stiftelse

2 publikationer finns
2018–2019

L-and P-band Tomography Synergies

Lars Ulander Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Erik Blomberg Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Europeiska rymdorganisationen (ESA)

1 publikation finns
2017–2021

Kompakt och högpresterande SAR i autonoma flygfarkoster

Jan Torgrimsson Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Lars Ulander Mikrovågs- och optisk fjärranalys
VINNOVA

2 publikationer finns
2017–2020

BIOMASS level 2 implementation study

Lars Ulander Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Maciej Soja Mikrovågs- och optisk fjärranalys
European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

5 publikationer finns
2017–2018

Forest biomass and biomass change with spaceborne SAR

Lars Ulander Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Leif Eriksson Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Albert Monteith Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Erik Blomberg Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

4 publikationer finns
2016–2020

Tower-based radar and geophysical measurements during the BorealScat experiment

Lars Ulander Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Albert Monteith Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Europeiska rymdorganisationen (ESA)
European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

6 publikationer finns
2016–2017

C-band Convoy Satellite Campaign

Lars Ulander Radarfjärranalys
Europeiska rymdorganisationen (ESA)
European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

2016–2021

Väderstation för tidsserieanalys av radarspridning från skog

Lars Ulander Radarfjärranalys
Hildur och Sven Wingquists stiftelse

2015–2020

Mättorn för tidsserieanalys

Lars Ulander Radarfjärranalys
Hildur och Sven Wingquists stiftelse

2015–2019

Understanding ocean surface dynamics with satelite data

Leif Eriksson Radarfjärranalys
Lars Ulander Radarfjärranalys
Gisela Carvajal Radarfjärranalys
Anis Elyouncha Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Monika Wozniak Radarfjärranalys
Céline Heuzé Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

10 publikationer finns
2015–2016

Skattning av skoglig biomassa och biomassaförändring med satellitburen SAR

Lars Ulander Radarfjärranalys
Maciej Soja Radarfjärranalys
Erik Blomberg Radarfjärranalys
Leif Eriksson Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

2014–2015

TangoSat – Study of L- and P-band SAR Tomography Synergies

Lars Ulander Radarfjärranalys
Europeiska rymdorganisationen (ESA)

2014–2016

Radar remote sensing of sea ice in the Polar regions

Leif Eriksson Radarfjärranalys
Wiebke Aldenhoff Radarfjärranalys
Lars Ulander Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Anders Berg Radarfjärranalys
Céline Heuzé Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

4 publikationer finns
2014–2014

3D Forest Parameter Retrieval from TanDEM-X Interferometry

Lars Ulander Radarfjärranalys
Leif Eriksson Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

2014–2014

SARACUS - Användning av satellitdata och HF-radar för att mäta ytströmmar samt detektera fartyg i Skagerrak

Leif Eriksson Radarfjärranalys
Gisela Carvajal Radarfjärranalys
Monika Wozniak Radarfjärranalys
Lars Ulander Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Rymdstyrelsen

2013–2015

Retrieval of wind with spaceborne SAR for polar oceans and coastal regions

Leif Eriksson Radarfjärranalys
Lars Ulander Radarfjärranalys
Gisela Carvajal Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

2013–2014

Retrieval of forest biomass and biomass change with spaceborne SAR

Lars Ulander Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

2012–2013

3D Forest Parameter Retrival from Tandem-X Interferometry

Lars Ulander Radarfjärranalys
Leif Eriksson Radarfjärranalys
Maciej Soja Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

2012–2013

Developing and evaluating biomass retrieval algorithms for the candidate Earth Explorer mission BIOMASS

Lars Ulander Radarfjärranalys
Gustaf Sandberg Radarfjärranalys
Maciej Soja Radarfjärranalys
Rymdstyrelsen

2011–2013

Measurements of sea surface currents to benefit Swedish GMES marine core services

Leif Eriksson Radarfjärranalys
Gisela Carvajal Radarfjärranalys
Lars Ulander Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Rymdstyrelsen

Det kan finnas fler projekt där Lars Ulander medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.