Bistatic ultra-wideband SAR for imaging of ground targets under foliage
Övrigt konferensbidrag, 2005

forest

SAR

radar

Författare

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

T. Martin

Proc. 2005 IEEE International Radar Conference, held in Arlington, VA, May 9-12 2005

419-423

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07