Low VHF-band backscatter from coniferous forests on sloping terrain
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Forestry

scattering

synthetic aperture radar (SAR)

very high frequency (VHF) radar

Författare

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

X. Luo

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens.

Vol. 43 10 2246-2260

Ämneskategorier

Jordbruksvetenskap

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07