Mättorn för tidsserieanalys
Forskningsprojekt , 2015 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Programansvarig vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Finansiering

Hildur och Sven Wingquists stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-07