Multi-pass and multi-date at P and L bands: Ground penetration and change detection
Övrigt konferensbidrag, 2006

SAR

radar

Författare

X. Dupuis

P. Dreuillet

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

A. Gustavsson

EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08