Fast Factorised Backprojection Algorithm for Processing of Microwave SAR Data
Övrigt konferensbidrag, 2006

SAR

radar

Författare

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

P-O. Frölind

D. Murdin

EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07